על"ה 52 תשע"ה, 2015

fron alle 52תוכן עניינים

 

הגליון המלא להדפסה

דבר המערכת

דף משוב 

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה של adobe acrobat reader ו Java בדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 


משולחן המפמ"ר
מקור: על"ה 52, תשע"ה 2015.


 

 חקירת מקומות גיאומטריים בסביבת גיאומטריה דינמית - מה ניתן ללמוד מזה?

כתבו: רותי סגל, משה סטופל וויקטור אוקמן

מדור: חקירה מתמטית 

תקציר: המאמר מציג את התרומה של סביבה גאומטרית דינמית להוראת גאומטריה אנליטית. התרומה מודגמת באמצעות הרחבה של בעיות אחדות מתוכנית הלימודים לבעיות חקר ושימוש בגאוטריה דינמית להמחשת הפתרון. בנוסף, המאמר מציג קווי דמיון בין הבעיות השונות, ומסביר אותם כמקרים שונים של תופעה מתמטית אחת.  

מקור: על"ה 52, תשע"ה 2015.


כתבו: מערכת על"ה
מדור: בעקבות 
מקור: על"ה 52, תשע"ה 2015.

 

הבנה של סרטוטים דו-ממדיים המתארים אובייקטים תלת-ממדיים בהוראת הגאומטריה במרחב 
כתב: מירלה וידר, אבי ברמן ובוריס קויצו
מדור: מהמחקר בחינוך המתמטי
תקציר: המאמר עוסק במכשולים חזותיים הניצבים בפני תלמידי תיכון בדרכם להבנה של סרטוטים המלווים בעיות בגאומטרית המרחב. המחקר המוצג במאמר מתמקד בשני סוגים של מידע הטמון בשרטוט דו-ממדי של אובייקט גיאומטרי תלת-ממדי: מידע העלול להטעות ולעכב הבנה (PMI) ומידע העשוי להועיל ולעורר הבנה (PHI). 
מקור: על"ה 52, תשע"ה 2015.


 

הזדמנויות ללמידת מתמטיקה הנוצרות משילוב הערכת עמיתים בהוראה 
כתב: יניב ביטון 
מדור: מהמחקר בחינוך המתמטי 
תקציר: המאמר עוסק בהזדמנויות הלמידה הנוצרות בעת שילוב של משימות הערכת עמיתים בתהליך הלמידה. חלקו הראשון של המאמר מתאר מחקר שהתקיים במרכז לחינוך קדם-אקדמי בטכניון, בו נבדקה תרומתן של משימות הערכת עמיתים בקרב סטודנטים, וזוהו 4 הזדמנויות למידה שיצרו משימות ההערכה. חלקו השני של המאמר מתאר מהלך של שילוב הערכת עמיתים בקרב תלמידי 5 יחידות לימוד במתמטיקה, הלומדים בתיכון הוירטואלי, ומראה כיצד ארבע ההזדמנויות ללמידה שזוהו במחקר שנערך בקרב סטודנטים, באות לידי ביטוי גם בפעילויות הערכת עמיתים בקרב תלמידי 5 יחידות לימוד במתמטיקה בתיכון הווירטואלי.  
מקור: על"ה 52, תשע"ה 2015.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos