המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - על"ה 27

על"ה 27 תשס"ב, 2001

alle27תוכן עניינים

 

דבר המערכת

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה של adobe acrobat readerו Java בדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 


 

הבדלים בין המגדרים בלימודי המתמטיקה בכיתות ז'-יב' חלק Ι

מדור: מנסיוננו

כתבה: חנה דויד

תקציר: המחברת מביאה סקירת ספרות העוסקת במחקרים בילאומיים ובהשפעת ההבדלים בין המיגדרים על ההישגים במתמטיקה בעולם ובמיוחד בישראל, בשנים - 1999-1963. תוצאות המחקרים מתייחסות לשלש שכבות גיל: כיתה ד', כיתה ח', כיתה יב'.

הערה: חלק ΙΙ מופיע בעל"ה 28 .

מקור: על"ה 27 , תשס"ב 2001


הכשרת מורים - פתרון בעיות אלגוריתמיות בעזרת מחשב

מדור: מנסיוננו

כתבה: רונית הופמן

תקציר: המחברת משתפת אותנו בפעילויות הלקוחות מקורס המתקיים במכללת סמינר הקיבוצים ומיועד להכשיר מורים, כך שיוכלו לשלב מחשב בהוראת המתמטיקה. השילוב נעשה באמצעות שימוש בלומדות ייעודיות, וגם תוך שימוש בתוכנת exsel.

מקור: על"ה 27, תשס"ב 2001


מדוע הבת שלי צריכה לפתור מאות תרגילים כאלה?

מדור: צימוקים

כתבו: סגינה הור

תקציר: במאמר מוצג דו-שיח היתולי בין שני אנשי חינוך מתמטי. הדיון נסוב על היחס למקצוע המתמטיקה (תלמידים, מורים, הורים), על אופי התרגול במתמטיקה והמשתמע ממנו.

מקור: על"ה 27, תשס"ב 2001


הוכחה: איזה דבר נפלא

מדור: היסטוריה

כתבו: ישראל קליינר ונצה מובשוביץ-הדר

תקציר: במאמר מובאת סקירה היסטורית רחבה ומפורטת על התפתחות ההוכחה המתמטית. 

מקור: על"ה 27, תשס"ב 2001


טיול מתמטי 

מדור: זה רעיון

כתבה: גרייסי ויניצקי לנדמן

תקציר: במאמר מובא הרעיון של טיול מתמטי ככלי ללמידה חוויתית. המשתתפים בטיול מבצעים במהלכו משימות מתמטיות הכוללות פעילויות מסוגים שונים. מובאות שתי דוגמאות ייחודיות לטיול מתמטי בחיפה, אולם משימות רבות ניתן להתאים בקלות לכל אזור אחר.

מקור: על"ה 27, תשס"ב 2001


קידום חשיבה רב ייצוגית בתחילת לימודי האלגברה

מדור: מחקר

כתבו: אלכס פרידלנדר ומיכל טבח

תקציר: המחברים מדווחים על מחקר שערכו בחטיבת הביניים, בנושא מעבר בין ייצוגים שונים של מושג הפונקציה. במאמר קיימת התייחסות לתיאור סיטואציית הבעיה, הצגת שאלות חקר ושאלות משוב.

מקור: על"ה 27, תשס"ב 2001


אי המטמון - אי של אפשרויות

מדור: חקירה מתמטית

כתבה: עטרה שריקי

תקציר: במאמר מוצגת בעית "אי המטמון" ומוצעות שש דרכים שונות לפתרונה. בפתרונות נעשה שימוש בכלים מתחומים שונים של המתמטיקה. כן מוצגות בעיות נוספות הנגזרות מן הבעיה הבסיסית, ויש הכוונה לשינוי תנאי הבעיה המקורית. בסיום מובאת הצעה לדיון ב"יופי" של הוכחות.

מקור: על"ה 27, תשס"ב 2001


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit