על"ה 25 תש"ס, 2000

alle25תוכן עניינים

 

 

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה של adobe acrobat readerו Java בדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 

 


 

הערה למאמרו של מיכאל קרייזמן 'שימוש בווקטורים להתרת בעיות'

מדור: קוראים כותבים

כתבה: כוכבה טרייסטר

תקציר: הכותבת מציינת הערה למאמרו של מיכאל קרייזמן "שימוש בווקטורים להתרת בעיות" שהתפרסם בעלים 13-14, בסוף דבריה מובאת תגובת המערכת. 

מקור: על"ה 25, תש"ס 2000


הערה למאמרו של יונתן אחיטוב 'תמורות ללא שבת' על"ה 24

מדור: קוראים כותבים

כתב: עמוס אלטשולר

תקציר: במאמר מוצגות שתי הערות המתייחסות לפתרון בעיה שהוצגה בגיליון קודם של כתב העת על"ה.

מקור: על"ה 25, תש"ס 2000


חישוב קיצון של פונקציה על-ידי איטרציה

מדור: שיטות חדשות, תכנים חדשים

כתב: גיורא מן

תקציר: בתוכנית הלימודים מופיע מושג נקודת קיצון של פונקציה לראשונה בדיון בפונקציה הריבועית. מציאת נקודות קיצון עבור פונקציות נוספות מתבצעות בכלים של חשבון דיפרנציאלי. המחבר מסביר כיצד ניתן להשתמש ביכולות המיוחדות של המחשבון הגרפי למציאת נקודות קיצון בשיטה איטרטיבית עוד לפני העיסוק בחשבון דיפרנציאלי ואף עבור פונקציות שאין בידינו כלים ישירים למצוא את נקודות הקיצון שלהם.

מקור: על"ה 25, תש"ס 2000


שילוב משחק בהוראת המתמטיקה

מדור: שיטות חדשות, תכנים חדשים

כתב: מרק אפלבאום

תקציר: במאמר זה מובאת דוגמה לשיעור מתמטיקה שנבנה סביב המשחק 'בול פגיעה'. בשיעור מוצגים בפני התלמידים שיקולים קומבינטוריים והיסק לוגי ב'דרך השלילה'. לדעת המחבר ראוי להביא לשיעורי המתמטיקה כל משחק שניתן למצוא בו 'מתמטיקה' ולפתח סביבם תהליך לימודי רלוונטי.

מקור: על"ה 25, תש"ס 2000


'לשוחח מתמטיקה - מדוע? למה? ואיך?'

מדור: שיטות חדשות, תכנים חדשים

כתבו: חיותה רגב ושרה שמעוני

תקציר: מאמר זה דן בתרומתה של השיחה המתמטית לבניית הידע של הלומד. המאמר מציג שלוש שיחות בנושאים מתמטיים שונים ומנתחן מהיבטים שונים: אופי השיחה, מבניה ודרכי בניית הידע במהלכה. מטרת המאמר לשקף למורים ולפרחי ההוראה, המנהלים שיח כזה את הקורה בו דרך 'משקפיים' מקצועיים שונים, כדי שיוכלו לבחון את המעשה ולשפרו.

מקור: על"ה 25, תש"ס 2000


על פיתולי נהרות והמודל המתמטי של תופעה זו

מדור: שיטות חדשות, תכנים חדשים

כתבו: נצה מובשוביץ-הדר ואלה שמוקלר

תקציר: במאמר מוצג מודל מתמטי של ניבוי וחיזוי של מסלול ההתפתלות של נחלים ונהרות. המחברות מראות כיצד ניתן להגיע לאותו מודל בשתי גישות שונות: הגישה הדטרמיניסטית והגישה ההסתברותית.

מקור: על"ה 25, תש"ס 2000


כיצד תופסים תלמידי כיתות ט' ו-י' את המושגים 'תבנית מספר' ו'תבנית פסוק' ואת הפעולות המתבצעות עליהן

מדור: שיטות חדשות, תכנים חדשים

כתבה: ברכה מוזיקנט

תקציר: במאמר מוצג מחקר שבדק את רמת ההבנה של המושגים: 'תבנית מספר' ו'תבנית פסוק' בקרב תלמידי כיתות ט'-י'. המחקר הראה שתלמידים שולטים בביצוע אלגוריתמים שלטכניקה האלגברית, אך מבצעים פעולות זהות על תבניות מספר ועל תבניות פסוק. לטענת החוקרת הכשלים נובעים מכשל בהבנה של ההבדל בין שני המושגים ומכשל בהבנה של האלגוריתמים. החוקרת ממליצה למורים לקשור בין האלגוריתם ומשמעותו לבין המושגים ומשמעותם ולחדד את ההבחנה בין שני המושגים.

מקור: על"ה 25, תש"ס 2000


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit