המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - על"ה 32

על"ה 32 תשס"ד, 2004

alle32תוכן עניינים

 

דבר המערכת

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה שלadobe acrobat readerו Javaבדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 

 


 

הערה למאמר: "צא ולמד מתמטיקה כחלק מתרבות העם"

מדור: קוראים כותבים

כתבה: קלרה זיסקין

תקציר: בחומר מובאת הבהרה למאמר של עדה קצף (על"ה 31) שעסק בשילוב ההיסטוריה של המתמטיקה בהוראה, והרחבה לגבי פועלם של שני המתמטיקאים: ר' אברהם בר חייא ור' אברהם אבן עזרא.

מקור: על"ה 32, תשס"ד 2004


 

איפה פוגשים השברים את השקולים להם? האם יכול מפגש זה להתרחש בבית הספר היסודי? חלק ב'

מדור: מחקר

כתבו: אילנה ארנון, פרלה נשר ורנטה נירנברג. תרגום: תלמה מוקדי.

תקציר: במאמר ממשיכות המחברות לתאר את המחקר שערכו ביחס להבנת מושג השבר כמחלקת שקילות. המחקר נעשה תוך למידה בעזרת התוכנה 'שמש' המאפשרת בניית ייצוגים לשברים, המדגישים את תכונתם כמחלקות שקילות. חלקו הראשון של המאמר הופיע בעל"ה מספר 31.

מקור: על"ה 32, תשס"ד 2004


סדרות, אינדוקציה ונוסחאות נסיגה: הזדמנות לקישוריות בין תחומים במתמטיקה - חלק א'

מדור: חקירה מתמטית

כתב: חמוטל דוד

תקציר: בחלק זה של המאמר מוצגת בעיה המזמנת אפשרות קישור בין הנושאים הבאים: סדרות, נוסחאות נסיגה ואינדוקציה מתמטית, המופיעים בתכנית הלימודים במסגרת לימוד האלגברה. הבעיה מוצגת בצירוף פתרון מלא, המאפשר דיון באפשרויות הקישור ובערכים מוספים, שניתן לשלב במהלך ההוראה. חלק מהדיון המופיע במאמר זה פורסם כ"בעיית חודש" על-ידי המרכז הארצי "קשר חם" – לקידום, שיפור וריענון החינוך המתמטי.

מקור: על"ה 32, תשס"ד 2004


קצת על הסתברות, קומבינטוריקה ומספרים משולשיים

מדור: זה רעיון

כתב: דוד רץ

תקציר: במאמר מטפל המחבר בשלוש בעיות בהסתברות, כאשר שתי הבעיות האחרונות הן הכללה של הבעיה הראשונה. בתהליך הפתרון משולבים: שיקולים קומבינטוריים, שימוש בנוסחת הסכום של סדרה חשבונית והיכרות עם המספרים המשולשיים.

מקור: על"ה 32, תשס"ד 2004


 

תורת המשחקים ושדכנות- האם כדאי "לשחק אותה אדישה"?

מדור: בעיה לעניין

כתב: אלברט ישראל

תקציר: המחבר לוקח את הקוראים למסע אל האי המבודד מולדן, בו יש לשדך קבוצת רווקים לקבוצת רווקות. השידוכים נעשים על פי דרישות קבועות מראש ועל פי מפת העדפות של הרווקים ושל הרווקות. המאמר מכיל הוכחה באינדוקציה מתמטית לטענה שאינה לקוחה מתורת המספרים.

מקור: על"ה 32, תשס"ד 2004


'שליחומטיקה'- הפוטנציאל שבפעילות למורי-מורים למתמטיקה

מדור: מנסיוננו

כתבה: גרייסי ויניצקי-לנדמן

תקציר: במאמר מציגה המחברת פעילות משולבת מחשב, שהופעלה במסגרת הקורס למורי-מורים למתמטיקה. בפעילות נחשפו המשתתפים לבעיה בשם 'שליחומטיקה' השייכת לקובץ 'בעיות החודש' אשר פותח במסגרת המרכז הארצי למתמטיקה 'קשר חם' (בעיית החודש מס' 26). 

במהלך הפעילות ניתנה למשתתפים הזדמנות לבנות מודל מתמטי לסיטואציה פשוטה יחסית. כמו כן, חוו המשתתפים חוויה אותנטית של למידה וביצוע רפלקציה על התהליך שהם עצמם עברו.

מקור: על"ה 32, תשס"ד 2004


פיתוח חשיבה כמותית לקראת תכנית לימודים ספיראלית במתמטיקה ועמידה בסטנדרטים בין-לאומיים בחטיבת הביניים

מדור: תכנים בתכנית

כתבו: יעקב כץ ועופר רימון

תקציר: במאמר מציגים המחברים את ניתוח הנתונים שנאספו מתוצאות המחקר הבינלאומי 1999 TIMSS, בו השתתפה ישראל. בעקבות התוצאות שהתקבלו בישראל הוחלט במשרד החינוך ליזום מהלך הוראתי בשם: 'פיתוח החשיבה הכמותית במתמטיקה ובניית מודל ספיראלי ללמידה'- מהלך המלווה בניסוי מבוקר.

מקור: על"ה 32, תשס"ד 2004


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit