המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - על"ה 34

על"ה 34 תשס"ה, 2005

alle34תוכן עניינים

 

דבר המערכת

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה שלadobe acrobat readerו Javaבדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 

 


ביטויים אלגבריים וטיפול בהם בהקשר של פתרון משוואות ואי-שוויונים

מדור: תכנים בתכנית

כתב: אלכס חייט

תקציר: במאמר מוצגים עיקרי החשיבה האלגברית בהקשר של טיפול בביטויים המרכיבים משוואות ואי-שוויונים. מודגש במיוחד הטיפול במשוואות המכילות שורשים ופרמטרים המשפיעים על תחום ההצבה.

מקור: על"ה 34, תשס"ה 2005


שימוש בכלים טכנולוגיים לבניות גיאומטריות באמצעות מחוגה בלבד

מדור: בעיה לעניין

כתב: אליאס עבוד

תקציר: שני תהליכי בנייה מתוארים במאמר, שניהם בסיסיים ביותר כאשר מותר השימוש בסרגל (ללא שנתות) ובמחוגה בלבד. אלא שכאן מותר השימוש במחוגה בלבד. המחבר ממליץ על החלפת המחוגה המסורתית בתוכנות של גיאומטריה דינאמית, המדמות את השימוש במחוגה.

מקור: על"ה 34, תשס"ה 2005


בעיה בהסתברות- פתרונה הגיאומטרי ותוצאתה המפתיעה

מדור: בעיה לעניין

כתב: אבי סיגלר

תקציר: במאמר מוצגת בעיה בהסתברות, המזכירה את בעיית המקל השבור, אשר פתרונה נשען על שיקולים גיאומטריים.

מקור: על"ה 34, תשס"ה 2005


9, 99, 999,.... ומספרים פילנדרומיים

מדור: צימוקים

כתב: יפים כץ

תקציר: המחבר עונה על השאלה: מהו התנאי שיבטיח כי המכפלה של מספר טבעי במספרים, אשר כל ספרותיהם הן 9, תהיה מספר פילנדרומי?

מקור: על"ה 34, תשס"ה 2005


משחק הכאוס

מדור: צימוקים

כתבה: ליאורה נוטוב

תקציר: במאמר מתואר מקרה מעניין שארע למחברת עם תלמיד בהקשר של 'משחק הכאוס'- משחק אשר כלליו מתוארים במאמר והוא משחק גיאומטרי- הסתברותי.

מקור: על"ה 34, תשס"ה 2005


השפעת השימוש במחשבונים גראפיים על הבנה של תלמידים בדואים את המושג 'משפחה של פונקציות'

מדור: מחקר

כתב: מחמד אבו נג'א

תקציר: במאמר מוצג מחקר המתמקד בבדיקת ההשפעה של השימוש במחשבון גרפי, על החשיבה של תלמידים בדואים מחטיבות הביניים בנגב ועל הבנתם את המושג 'משפחה של פונקציות (ליניאריות)'. המחקר משווה את הישגיהם של תלמידים שהשתמשו רק בנייר ועפרון.

מקור: על"ה 34, תשס"ה 2005


השיחה המתמטית- שיח אחד או יותר?

מדור: מחקר

כתבו: חיותה רגב, שרה שמעוני

תקציר: במאמר מתואר מחקר איכותני, אשר בחן מזוויות שונות את המתרחש בשיח המתמטי הנערך בפועל בכיתה. מטרתו לשקף למורות ולסטודנטיות, המנהלות שיח כזה את הקורה בו דרך 'משקפיים' מקצועיים שונים, כדי שתוכלנה לבחון את המעשה ולשפרו.

מקור: על"ה 34, תשס"ה 2005


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit