על"ה 55 תשע"ז, 2017

Alle55 front 2תוכן עניינים

גליון מלא להדפסה

דבר המערכת

אנו שמחים להגיש לכם את גיליון 55 של על"ה.

בפתח הדברים בשורה: כתב העת על"ה הוגדר כשפיט במפתח חיפה למאמרים בעברית, והתווסף לרשימת כתבי העת המוכרים על ידי ות"ת - הועדה לתכנון ולתקצוב של
המועצה להשכלה גבוהה.

הגיליון עשיר ומגוון. המאמרים המופיעים בו כוללים, לצד חקר מתמטי וממצאי מחקר, גם רעיונות דידקטיים והצעות פעילות המוכנות ליישום בכיתה.

 


הסיפור שלא נגמר

כתבה: רוזה לייקין

מדור: חקירה מתמטית.

תקציר: המאמר מציג בעיה גאומטרית מרובת-פתרונות, ממחיש באמצעותה את העצמה המתמטית והפדגוגית של חקר בסביבת גאומטריה דינמית, לגילוי תכונות רבות ומפתיעות של האובייקט הנחקר, ומציג הוכחות מגוונות של תכונות אלה.

מקור: על"ה 55 תשע"ז, 2017.


חמש יחידות בלמידה וירטואלית, הילכו שתיהן יחדיו?  

למידת מתמטיקה ופיזיקה בתיכון הוירטואלי הראשון בישראל

כתבו: יניב ביטון ודפנה רביב.

מדור: מהמחקר בחינוך מתמטי.

תקציר: התיכון הווירטואלי הוקם במטרה להנגיש את לימודי המתמטיקה והפיזיקה ברמה מוגברת, לתלמידים הלומדים בבתי ספר שאין באפשרותם לעשות זאת אם בשל מספר מצומצם של תלמידים המעוניינים בכך, ואם בשל מחסור במורים מתאימים. הלמידה בתיכון הווירטואלי משולבת בתוך מערכת הלימודים הפורמאלית ומתואמת עם מערכת השעות של בתי הספר שבהם התלמידים לומדים. במאמר מתארים המחברים את מודל ההוראה בתיכון הווירטואלי, ומציגים ממצאי מחקר שנערך בקרב מורים המלמדים בתיכון הווירטואלי ותלמידים הלומדים בו, במטרה ללמוד על עמדותיהם כלפי הוראה ולמידה בתיכון.

מקור: עלה 55 תשע"ז, 2017.


הוראת משפחות של פונקציות בחטיבה העליונה ובחטיבת הביניים בתיווך של נקודות עוגן

כתבה: אורלי גוטליב.

מדור: עיון ודיון.

תקציר: המאמר מציע מהלך להוראת טרנספורמציות של הפונקציה הריבועית בחטיבת הביניים,  ומציע לאמץ מהלך זה, גם להוראת משפחות של פונקציות בחטיבה העליונה, לפני השימוש בחשבון דיפרנציאלי, במטרה לתרום לרצף הוראה בין חטיבת הביניים לחטיבה העליונה, לפתח אוריינות לפונקציות, ולהדגיש קשרים בין הפונקציות לבין הייצוג האלגברי והגרפי שלהן.

מקור: על"ה 55 תשע"ז, 2017.


פתרון משוואות עם ערך מוחלט

נקודת מבט גאומטרית מול נקודת מבט  אלגברית

כתבו: אסתר גרונהט ולוי ינובסקי.

מדור: עיון ודיון.

תקציר: המאמר מציע גישה לטיפול במשוואות ואי שוויונות עם ערך מוחלט, ומקשר בין גישות הנהוגות בחטיבת הביניים עם אלו הנהוגות בחטיבה העליונה, בין פתרון של משוואות במשתנה אחד למשוואות בשני משתנים, ובין משוואות במשתנה ממשי למשוואות במשתנה מרוכב.

מקור: על"ה 55 תשע"ז, 2017.


מפעילות מתמטית מבוססת דף עבודה למשחק תחרותי בין קבוצות -

המשחק "כוכבים בשטח"

כתבה: גילה רון.

מדור: אפשר גם אחרת.

תקציר: המשחק "כוכבים בשטח" הוא עיבוד של פעילות חקר למשחק תחרותי פעיל בין קבוצות, שבמהלכו חוקרים אובייקט גאומטרי בעל תכונות מיוחדות. המאמר מתאר את המשחק, את פעילות החקר עליה הוא מבוסס, את השיקולים הדידקטיים שעיצבו את חוקי המשחק, ואת הערך המוסף של הפלטפורמה המשחקית ללמידה.

מקור: על"ה 55 תשע"ז, 2017.


 

זהו את הזהות -  הצעה להוכחה ויזואלית ומשימת פיענוח 

כתבו: יוסי כהן ואביטל אלבוים - כהן.

מדור: אפשר גם אחרת.

תקציר: המאמר מציע הוכחה של זהות טריגונומטרית, שונה מזו המקובלת בספרי הלימוד, ומשימת פענוח המזמינה את התלמידים לפתח את ההוכחה באמצעות איור.

מקור: על"ה 55 תשע"ז, 2017.


אל הנגזרות של הפונקציות הטריגונומטריות בדרך הקלה 

כתב: פיוטר ג'וסביץ.

מדור: אפשר גם אחרת.

תקציר: המאמר מציע דרך להוכחת נוסחאות הגזירה של פונקציות טריגונומטריות, באמצעות וקטורי המהירות של נקודה, הנעה על גבי מעגל. ערך מוסף של הוכחה זו הוא שהיא מבהירה היטב מדוע נוסחאות הגזירה תקפות רק כאשר הזווית נמדדת ברדיאנים.

מקור: על"ה 55 תשע"ז, 2017.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos