בעיות החודש

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש לבדוק האם ניתן להגדיל את מידותיה של ערוגת גינה בצורת משולש ישר זווית כך שצורתה תשאר משולש ישר-זווית.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מוצגות שאלות הקשורות במספרים פלינדרומים (הנקראים באותו אופן מימין ומשמאל), כגון: מספר המספרים הפלינדרומיים בתחום מספרי מסויים, מכפלה פלינדרומית ועוד.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ה.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש לקבוע מהו מספר הנקודות המינימלי שיש לקבוע בתוך ריבוע אם נתון המרחק המקסימלי בין שתי נקודות ולהיפך, מהו המרחק המקסימלי כאשר נתון מספר הנקודות.

בחומר הרחבה למשולש, הסבר ופתרון תוך שימוש בעקרון דיריכלה - עקרון שובכי היונים.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ה.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש לקבוע עבור אילו מספרים דו-ספרתיים שריבועם הוא מספר תלת-ספרתי, ניתן לרשום מספר אפסים כלשהו בין כל שתי ספרות סמוכות בכל אחד מן המספרים (המספר הדו-ספרתי והמספר התלת-ספרתי) ועדיין לקבל פסוק אמת.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit