בעיות החודש

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ו.

תקציר: בחומר מוצגות משימות מתמטיות משעשעות בהן יש לבנות תרגילי חשבון שונים הקשורים למספר 1995 , תוך שמירה על כללים מוגדרים מראש.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ו.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש לחלק משולש שווה צלעות ל- n משולשים חופפים (...,6,4,3,2=n).

מפורט.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ו.

תקציר: בחומר מוצגת שיטתו של המתמטיקאי פרידריך גאוס לחישוב הסכום של מספרים טבעיים עוקבים.

מובאות משימות לחישוב של סכום הספרות של קבוצת מספרים טבעיים עוקבים בעלי מספר נתון של ספרות תוך שימוש בשיטה של גאוס, והרחבה לבעיה הכללית.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ו.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה חוקרים את מספר האזורים הנוצרים כאשר מחלקים משולשב על-ידי ישרים היוצאים מקודקודי המשולש.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit