מאגר יישומים דינאמיים לפי נושא

אוסף יישומים דינאמיים ודפי עבודה אינטראקטיביים לשילוב בכיתת המתמטיקה.
כל היישומים פותחו במרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, בעזרת התוכנה גאוגברה, ניתן לצפות בהם ובנוספים בעמוד מרכז המורים בגאוגברה טיוב.
 

אלגברה

 גאומטריה

 טריגונומטריה

Sample Image מספרים שליליים
Sample Image משוואות ואי-שוויונות
Sample Image נוסחאות
Sample Image בעיות מילוליות
Sample Image סדרות

Sample Imageמספרים מרוכבים

 

Sample Image רשימת משפטים והוכחותם (אורט)

Sample Image זוויות
Sample Image משולשים
Sample Image המלבן
Sample Image מרובעים
Sample Image מצולעים

Sample Image שטחים
Sample Image קטע אמצעים
Sample Image דמיון

Sample Imageמשפט פיתגורס
Sample Image פאי
Sample Image המעגל
Sample Image בעיות עם המעגל
Sample Image גאומטריית המרחב

Sample Image וקטורים

Sample Image בעיות חקר

 

Sample Image מעגל היחידה 
Sample Image פונקציה טריגונומטרית
Sample Image טריגונומטריה במישור


פונקציות וחדו"א

Sample Image קריאת גרפים
Sample Image הפונקציה (קדם אנליזה) 
Sample Image הישר 
Sample Image פונקציה ריבועית 
Sample Image פונקציה פולינומיאלית
Sample Image פונקציה רציונאלית
Sample Image פונקציה מעריכית ולוגריתמית
Sample Image פונקציית השורש

Sample Image פעולות על פונקציות

Sample Image הגדרת הנגזרת  
Sample Image
תכונות הפונקציה (אנליזה)
Sample Imageהקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת
Sample Image בעיות קיצון  

Sample Image אינטגרלים

Sample Imageמספרים מרוכבים

גאומטריה אנליטית

Sample Image גאומטריה אנליטית
Sample Image מקומות גיאומטריים

 

 ספרי גאוגברה
אוסף יישומונים מקובצים

Sample Image ספר גיאומטרית המרחב

Sample Image ספר המספרים המרוכבים

Sample Image ספר הוקטורים

Sample Image ספר הנגזרת - בפיתוח גלית נגרי חדיף

Sample Imageספר בגאומטריה - בפיתוח מורי גאוגברה

Sample Imageספר בנושא פונקציות - בפיתוח מורי גאוגברה

מאגר שאלות בגרות בשילוב יישומים דינאמיים

מדריכים לעבודה בגאוגברה

אתרים נוספים עם יישומונים

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit