בעיות החודש

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ח.

תקציר: בחומר מובאות שאלות הקשורות בנושאים שונים מתורת המספרים: התחלקות מספרים, שאריות, כפולה משותפת קטנה ביותר, רישום מספר כסכום ריבועים של שני מספרים שלמים.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ח.

תקציר: בחומר מובאות משימות מתמטיות משעשעות הקשורות למספר 1998. 

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ט.

תקציר: בחומר מוצגות שאלות הקשורות למספר הימים הדרוש למטייל לעבור מסלול שאורכו הוא כפולה של 20 ק"מ, במהירות של 20 ק"מ ליום, כאשר ביכולתו לשאת צידה המספיקה לו לשלושה ימים, והוא יכול להשאיר חלקים מן הצידה שהוא נושא בתחנות שונות כרצונו.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ט.

תקציר: בחומר מוצגות שאלות הקשורות לחלוקה של משולש, שמידות זוויותיו נתונות, לשני משולשים שווי שוקיים, ובדיקת המקרים שבהם אפשרית חלוקה כזו.

נעשית הרחבה לחלוקת משולש נתון לשלושה, לארבעה, ל-n משולשים שווי שוקיים.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ט.

תקציר: בחומר מובאות שאלות הקשורות לקליעה ללוחות מטרה שעליהם מספרים שונים, ויש לקבוע באילו טבעות צריך לפגוע וכמה פעמים בכל אחת מטבעות אלו, על מנת לצבור מספר נתון של נקודות.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ט.

תקציר: בחומר נחקרות האפשרויות השונות לחלוקה של המספרים הטבעיים מ 1- ועד n לקבוצות, כך שהסכומים של המספרים בכל אחת מהקבוצות שווים זה לזה.

מועלית השאלה לגבי התנאים שצריכים להתקיים על מנת שחלוקה כזו תהיה אפשרית.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ט.

תקציר: בחומר חוקרים את מספר האפשרויות השונות הקיימות לחלוקה של מצולע קמור למשולשים, באמצעות אלכסונים שאינם נחתכים.

הבדיקה האם החלוקות המתקבלות שונות זו מזו נעשית באמצעות ספירה של מספר האלכסונים היוצאים מכל קדקוד במצולע.

חקירה זו מובילה למסקנות לגבי מספר המשולשים ומספר האלכסונים המתקבלים במצולע קמור בעל n צלעות.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit