תוצרים מימי עיון וסדנאות - "קשר חם"

"נחיתה רכה" של הפונקציה ממעלה שנייה 

הוכן ע"י: נצה מובשוביץ-הדר.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מוצגות גישות מקוריות להוראת הנושא של פונקציה ממעלה שנייה וגם פונקציות ממעלות גבוהות יותר. האחת מציגה את הפונקציה הריבועית כמכפלה של שתי פונקציות קוויות, ומבססת את חקירתה על תכונות של פונקציות אלו. השנייה מציגה את הפונקציה הריבועית כסכום של שלושה מונומים, תוך הדגשת המשותף למשפחה של פונקציות המוזזות במישור.

מתמטיקה צבעונית - הלמה של שפרנר 

הוכן ע"י: פרופ' עמוס אלטשולר
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאת הצגה של הלמה של שפרנר המתיחסת למספר המשולשים, שקדקודיהם צבועים לפי כללים מסוימים, בשתי גירסאות: האחת, כמשחק ליחיד והשניה, כמשחק לשניים. מובאות שתי הוכחות ללמה והסבר על ההבדל ביניהן.

"משנים" את הקבועים ו"מקבעים" את המשתנים 

הוכן ע"י: אלכס קופרמן.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאות דוגמאות לשאלות בהם מתייחסים לקבועים כאל משתנים ולהיפך.
השאלות קשורות לפתרון וחקירה של משוואות ואי-שוויונים.

פתרון משוואות במהלך ההיסטוריה ויישומים להוראת מתמטיקה

הוכן ע"י: רותי רייז.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאת סקירה של האופן שבו פתרו משוואות במהלך ההיסטוריה של המתמטיקה. קיימת התייחסות לפתרון משוואות במצרים, בבבל, ביוון, בהודו, בימי הביניים, במדינות ערב ובתקופה המודרנית.
מובאים פתרונות של משוואות בשיטת הניחוש, פתרון בדרך אלגברית, פתרון באמצעות גיאומטרית המישור, פתרון באמצעות גיאומטריה אנליטית, ופתרון באמצעות סדרות. 
כמו כן קיימת התייחסות להיבט המעשי של פתרון משוואות, ולאופן שבו ניתן ליישם בהוראה את ההיבטים השונים של ההתפתחות ההיסטורית בפתרון משוואות.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit