תוצרים מימי עיון וסדנאות - "קשר חם"

דרכים שונות לפתרון משוואה טריגונומטרית 

הוכן ע"י: יפים כץ.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאות שמונה דרכים לפתרון משוואה טריגונומטרית מהצורה: a sinkx + b coskx = c

חקירת משוואות פרמטריות בעזרת גרפים 

הוכן ע"י: אביבה ברש.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מוצגת דרך לחקירת משוואות ריבועיות פרמטריות על ידי שימוש בהצגה גרפית וחקירת המצב ההדדי בין שני גרפים. לצורך שרטוט הגרפים ניתן ,x של הפרמטר כפונקציה של להשתמש בתכנת מחשב.

מדוע לא כדאי להגדיר (6*6)=(3,2)*(2,3) או 2/3+3/4+5/7? 

הוכן ע"י: אביבה ברש.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאת חקירה של מערכות מספרים שונות (מרוכבים, רציונליים, וכו'), ובניית מערכות אנלוגיות בעלות הגדרה שונה של אחת הפעולות. חקירת התכונות המתמטיות המתקיימות במערכות אלה מגבירה את המודעות של התלמידים לתפקיד ההגדרות במערכות מספרים ומביאה להבנה עמוקה ולהתנסות בהיבט היצירתי של המתמטיקה.

מתמטיקה וספרות – "השידוך" לטובת החינוך המתמטי 

הוכן ע"י: קלרה זיסקין ואלה שמוקלר.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובא סקר של יצירות ספרותיות המשלבות רעיונות ומצבים מתמטיים. כמו כן מודגמים קטעים מיצירות המראים את היעילות של שילוב יצירות ספרותיות בלימודי המתמטיקה. לבסוף, מובאות מספר דוגמאות להגשת הנושא של בעיות מילוליות בצורה של סיפורים ספרותיים בעלי עלילה ודמויות.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit