המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי נועד להכשיר, לפתח ולטפח מנהיגות מקצועית בחינוך המתמטי בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה בישראל. פעילות המרכז מבוססת על האמונה כי למידת המתמטיקה בסביבת לימודים וויזואלית, אינטראקטיבית ודינאמית מזמנתלמידה משמעותית. 

המרכז פועל על פי שלוש הנחות:

  • פעילות המרכז תואמת ליעדים שהוגדרו על ידי משרד החינוך והפיקוח על הוראת המתמטיקה ונעשית בשיתוף פעולה איתם.
  • המרכז מהווה גשר בין המחקר האקדמי בתחום החינוך המתמטי ובתי הספר ברחבי הארץ.
  • כמרכז ארצי אנו פועלים לחשוף ולשקף את העשייה בתחום החינוך המתמטי בארץ ובעולם ולהביא עשייה זו לידיעת כלל המורים למתמטיקה. 
    בהתאם לכך חרטנו על דגלנו את שיתוף הפעולה עם כל הגורמים העוסקים בחינוך המתמטי בארץ.

 

קהל היעד של פעילות המרכז

  • מורים ומורים מובילים למתמטיקה בחט"ב ובחט"ע.
  • רכזי מקצוע
  • מדריכים
  • מורי מורים
  • פרחי הוראה וסטודנטים

המרכז משרת את כל המגזרים מכל חלקי הארץ - ממלכתי, ממלכתי-דתי, מגזר דוברי הערבית.

 

צוות המרכז

ד"ר חמוטל דוד - מנהלת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר גילה רון This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תמי ניר-בוכבינדר  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

נטע-לי סלאנדר This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos