Sample Imageיום כדור הארץ

כיתה: ז-ט'

תיאור: הפיצוח הפעם לכבוד יום כדור הארץ, בפעילות מתמטית יחסית פשוטה,

התלמידים יחקרו כמה עצים צריך לשתול בשנה בכדי לפצות על זיהום האוויר שיוצרת מכונית משפחתית אחת.

הפעילות מזמינה את כיתת המתמטיקה לעסוק כמעה בנושאי איכות הסביבה ולהציע פתרונות.

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos