מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה ומשתתפי התחרות "בואו נשחק מתמטיקה"

כיתות: י'- יב'

תיאור: תחרות "בואו נשחק מתמטיקה" על שם אלעד שיאון ז"ל לפיתוח משחקים מתמטיים יצירתיים ומאתגרים. האתגר של פיתוח משחקים יעודד יצירתיות, פתרון בעיות, והחשוב מכל אהבה והנאה מהמתמטיקה גם למפתחים וגם למשחקים. התחרות פתוחה לכל קבוצת תלמידים מז'- יב' בלווי מנחה בוגר.

ראו תוצרים של הערכה חלופית משנת תשע"ז:

חדר בריחה - חקירת הפונקציה

טריגו-קוב

מצילים את כדור הארץ - חדר בריחה


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה ומשתתפי התחרות תמונה ישראלית בעין מתמטית
נושאים: 
כיתה: י, יא
תיאור: בעקבות הצלחת התחרות "תמונה ישראלית בעין מתמטית" , אנו מציעים הערכה חלופית ברוח התחרות. העבודה היא של יצירה וחקר. התלמידים מתבקשים לצלם תמונה ולחבר סביבה בעייה מתמטית. ההצעה כוללת אפשרויות שונות ליצירה ומלווה בדוגמאות. כמו כן ההצעה כוללת מספר אפשרויות להפעלת הפרוייקט וההערכה.
 
 
 

http://highmath.haifa.ac.il/data/evaluation/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94.PNG

מקור: הדרכה מחוז תל אביב, בית אקשטיין גבעתיים
נושאים: סטטיסטיקה
כיתה: י, יא
תיאור: במשימה זו מדמים התלמידים תהליך של עבודת מחקר. התלמידים מעלים שאלת חקר, מציעים השערות, מחברים ועורכים סקר ומנתחים את התוצאות . הדוגמה שמוצגת לתלמידים- האם יש הבדל בהרגלי הבילוי בין בנים לבנות בקרב בני נוער (15-18)? .
מצורפת מצגת של עבודות תלמידים.

http://highmath.haifa.ac.il/data/evaluation/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2.PNG

מקור: צוות הדרכה-דרום, מקיף ז, באר שבע.
נושאים: אוריינות, גרפים, יחס, אחוזים, משוואות בנעלם אחד, מערכת משוואות, סטטיסטיקה.
כיתה: כיתה י', 801 (כיתות מב''ר).
תיאור: המשימה עוצבה על פי עקרונות פרוייקט מבוסס למידה (PBL). על התלמידים לתכנן בקבוצות הפעלת מזנון בית הספר, כולל ביצוע סקר שוק, תמחור, שווק ומכירה. בסיום הפרוייקט יערך יריד ובו יפעילו הקבוצות השונות מכירת דמה.

http://highmath.haifa.ac.il/data/evaluation/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%99.PNG

מקור: ערך: רוני גבאי
נושאים: אוריינות, שטחים, טריגונומטריה, סטטיסטיקה
כיתה: י, יא
תיאור: תכנים רבים המאפשרים לגוון את דרכי ההוראה ניתן למצוא בתוכנית הניסוי של המסלול היישומי אשר מפורסמת באתר המפמ"ר למתמטיקה. בתוכנית זו יש מעבר מדגש על טכניקה לדגש על הרלבנטיות של המתמטיקה לתחומים שונים ומגוונים, הבנה, אוריינות, קישוריות וקישורים בין תחומים. התכנים במסלול היישומי, כוללים הן סיטואציות אורייניות הקרובות לחיי היום יום של התלמידים והן יישומונים להמחשה ולהדגמה. נביא דוגמאות מספר מתוך המסלול היישומי שניתן להפעילן כמשימות הערכה לתלמיד.
 

http://highmath.haifa.ac.il/data/applets/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D.PNG

מקור: צוות מדריכים מחוז צפון, השתלמות אורט ביאליק.
נושאים: קריאת גרפים, חקר נתונים, מעבר בין ייצוגים שונים, אומדן.
כיתה: חט"ב, י'
תיאור: עבודה בקבוצות ודיונים במליאה. המשימה אוריינית, להחליט על סמך נתונים באיזה חניון משתלם לחנות. בחלקה השני של המשימה החלטה כלכלית מנקודת מבט של בעל החניון.

http://highmath.haifa.ac.il/data/applets/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92.PNG

מקור: בלזר פיאנה אורט פסגות בהנחיית ד"ר לאה דולב, מנהלת הוראת מתמטיקה, אורט ישראל.
נושאים: הגדרת מושגים במתמטיקה והצגתם במודל משולב .
כיתה: כל שכבות הגיל ולכל הרמות
תיאור: המשימה מותאמת לרוח ההערכה החלופית והלמידה המשמעותית. התלמידים יגדירו מושגים מתמטיים הלקוחים מתוכנית הלימודים ויציגו אותם במודל משולב הכולל :הגדרת המושג, תכונות המושג, ייצוג ויזואלי וחלק יצירתי (לפי בחירת התלמיד: אסוציאציות, שיר, תמונה, סרטון וכו'..)

http://highmath.haifa.ac.il/data/evaluation/%D7%AA%D7%95%20%D7%AA%D7%A7%D7%9F-%20%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D.PNGמקור: צוות הדרכה ירושליים.
נושאים: הנדסה אנליטית (מציאת שיפוע) , טריגונומטריה (tan)
כיתה: י
תיאור: במשימה נדרשים התלמידים לדון בנחיצות תו תקן למדידת שיפועים, ומתנסים בבדיקת השיפוע של מתקן או מבנה.
 
 
 

 

http://highmath.haifa.ac.il/data/evaluation/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99.PNGמקור: צוות הדרכה חינוך התיישבותי.
נושאים: סטטיסטיקה והסתברות.
כיתה: י
תיאור: הצעה ללמידה חלופית של הנושא סטטיסטיקה והסתברות והערכת הלמידה בהתאם, באמצעות פרוייקט חקר מתמשך ומתפתח. התלמידים בוחרים נושא הנוגע לאיכות הסביבה, אוספים נתונים, מציגים אותם באופן גרפי, מחשבים ממדי מרכז ומחברים שאלות בנושא הסתברות.
 

http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%93%D7%92%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94.PNG

מקור: רוני גבאי, מדריך במחוז תל אביב.
נושאים: טריגונומטריה במרחב.
כיתה: י, יא
תיאור: בניית דגם מוחשי לתיבה מתוך שאלה בטריגונומטריה, ביצוע מדידות בתיבה וחישובים טריגונומטריים. השאלה לקוחה מתוך מאגר 802 - טריגונומטריה במרחב .
 
 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos