להמשיג את המושג

http://highmath.haifa.ac.il/data/applets/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92.PNG

מקור: בלזר פיאנה אורט פסגות בהנחיית ד"ר לאה דולב, מנהלת הוראת מתמטיקה, אורט ישראל.
נושאים: הגדרת מושגים במתמטיקה והצגתם במודל משולב .
כיתה: כל שכבות הגיל ולכל הרמות
תיאור: המשימה מותאמת לרוח ההערכה החלופית והלמידה המשמעותית. התלמידים יגדירו מושגים מתמטיים הלקוחים מתוכנית הלימודים ויציגו אותם במודל משולב הכולל :הגדרת המושג, תכונות המושג, ייצוג ויזואלי וחלק יצירתי (לפי בחירת התלמיד: אסוציאציות, שיר, תמונה, סרטון וכו'..)

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit