החניונים- מה כדאי יותר?

http://highmath.haifa.ac.il/data/applets/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D.PNG

מקור: צוות מדריכים מחוז צפון, השתלמות אורט ביאליק.
נושאים: קריאת גרפים, חקר נתונים, מעבר בין ייצוגים שונים, אומדן.
כיתה: חט"ב, י'
תיאור: עבודה בקבוצות ודיונים במליאה. המשימה אוריינית, להחליט על סמך נתונים באיזה חניון משתלם לחנות. בחלקה השני של המשימה החלטה כלכלית מנקודת מבט של בעל החניון.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit