שאלת מחקר-הרגלי בילוי

http://highmath.haifa.ac.il/data/evaluation/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94.PNG

מקור: הדרכה מחוז תל אביב, בית אקשטיין גבעתיים
נושאים: סטטיסטיקה
כיתה: י, יא
תיאור: במשימה זו מדמים התלמידים תהליך של עבודת מחקר. התלמידים מעלים שאלת חקר, מציעים השערות, מחברים ועורכים סקר ומנתחים את התוצאות . הדוגמה שמוצגת לתלמידים- האם יש הבדל בהרגלי הבילוי בין בנים לבנות בקרב בני נוער (15-18)? .
מצורפת מצגת של עבודות תלמידים.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit