תמונה בעין מתמטית

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה ומשתתפי התחרות תמונה ישראלית בעין מתמטית
נושאים: 
כיתה: י, יא
תיאור: בעקבות הצלחת התחרות "תמונה ישראלית בעין מתמטית" , אנו מציעים הערכה חלופית ברוח התחרות. העבודה היא של יצירה וחקר. התלמידים מתבקשים לצלם תמונה ולחבר סביבה בעייה מתמטית. ההצעה כוללת אפשרויות שונות ליצירה ומלווה בדוגמאות. כמו כן ההצעה כוללת מספר אפשרויות להפעלת הפרוייקט וההערכה.
 
 
 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit