המסלול היישומי

http://highmath.haifa.ac.il/data/evaluation/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%99.PNG

מקור: ערך: רוני גבאי
נושאים: אוריינות, שטחים, טריגונומטריה, סטטיסטיקה
כיתה: י, יא
תיאור: תכנים רבים המאפשרים לגוון את דרכי ההוראה ניתן למצוא בתוכנית הניסוי של המסלול היישומי אשר מפורסמת באתר המפמ"ר למתמטיקה. בתוכנית זו יש מעבר מדגש על טכניקה לדגש על הרלבנטיות של המתמטיקה לתחומים שונים ומגוונים, הבנה, אוריינות, קישוריות וקישורים בין תחומים. התכנים במסלול היישומי, כוללים הן סיטואציות אורייניות הקרובות לחיי היום יום של התלמידים והן יישומונים להמחשה ולהדגמה. נביא דוגמאות מספר מתוך המסלול היישומי שניתן להפעילן כמשימות הערכה לתלמיד.
 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit