החל מה-8.5.13 תיפתח תכנית מרתונים לקראת בחינות הבגרות, בשיתוף מטח והטלוויזיה החינוכית, המציעה לתלמידים להשתתף בשיעורי חזרה מסכמת לקראת בגרות בארבעה מקצועות לימוד: פיסיקה, מתמטיקה, עברית ואזרחות (בעברית ובערבית). התכנית האמורה כוללת שיעורים מצולמים, שיעורים סינכרוניים ומבחנים מקוונים בכל אחד ממקצועות הלימוד. תכנים אלה יועמדו לרשות התלמידים באתר – www.23tv-bagrut.cet.ac.il על-פי סדר מועדי בחינות הבגרות.

היוזמה לביצוע המרתונים היא של שר החינוך לקראת בחינות הבגרות הקרבות.

במסגרת שיתוף הפעולה האמור, יועמדו לרשות התלמידים באתר האמור:

* שיעורים מצולמים בנושאים נבחרים מתוך תכנית הלימודים
* שיעורים סינכרוניים בנושאים נבחרים שיפורסמו במערכת ייעודית שתאפשר לכל תלמיד ללמוד באופן מקוון את הנושא המתאים לו. 
* מבחני מתכונת מקוונים אשר יתבססו על מאגר שאלות בחינות הבגרות, בצירוף פתרונות מלאים. מבחנים אלה יועמדו לרשות התלמידים בסמוך למועדי בחינות הבגרות ויאפשרו להם להתנסות במצב היבחנות הדומה למבחן בפועל. 
* שיעורי חזרה מסכמת בכל אחד מהמקצועות שיבוצעו באופן סינכרוני למאות תלמידים בו זמנית וישודרו אונליין לכלל התלמידים הניגשים לבגרות באמצעות הערוץ של הטלוויזיה הלימודית ב-Youtube. 
* שיעורים סינכרוניים שיתבצעו סמוך למועד המבחן, בהם יוצגו פתרונות מבחני המתכונות, תוך מתן אפשרות לתלמידים לשאול שאלות במהלך השיעור. גם שיעורים אלה ישודרו ב - Youtube לכלל התלמידים ויאפשרו להם לשאול את המנחה שאלות בזמן אמת. 
* מענה א-סינכרוני לשאלות תלמידים שיינתן במקביל למועדי השיעורים הסינכרוניים ולאחריהם.  Sample Image
שי אולשר, מורה למתמטיקה, מלמד את החומר היבש בצורה משעשעת, בהירה וקולחת, באמצעות מתן שאלות ודרכי פתרון הכלולים בבחינת הבגרות במתמטיקה.
בשיעור משתתפים "תלמידים" המגולמים על ידי שחקנים, היוצרים עם המנחה דיאלוג שנון ומעניין. 
 

מורה פרטי ל- 3 יחידות לימוד:
 פרקים 1-12 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 פרקים 13-15 גיאומטריה אנליטית
 פרקים 16-18 בעיות מילוליות
 פרקים 19-22 טריגונומטריה

מורה פרטי ל- 4 יחידות לימוד:
 פרקים 25-30 טריגונומטריה
 פרקים 40-46 פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות
 פרקים 47-49 סדרות
 פרקים 50-53 הסתברות

מורה פרטי ל- 5 יחידות לימוד:
 פרקים 54-56 וקטורים בגישה אלגברית  

ערוץ YouTube של התוכנית "מורה פרטי", כולל העונה החדשה, שכוללת הסתברות, וקטורים, מספרים מרוכבים, חשבון דיפרנציאלי וגיאומטריה אנליטית.


 

histabrutהטלוויזיה החינוכית: מתמטיקה לבגרות - הסתברות- ד"ר ורדה ליברמן מהאוניברסיטה הפתוחה מלווה אתכם בדרך להצלחה בבחינת הבגרות, באמצעות הסברים מפורטים, ניסויים חווייתיים, טיפים ופתרונות מלאים, והכול פרוש על פני 12 שיעורים בנושא הסתברות. 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos