אתר אקלי"ם - אירועים קריטיים בהוראה ובלמידה של מתמטיקה, כולל מגוון אירועי הוראה “קריטיים” שהתרחשו בשיעורי מתמטיקה. 

"אירוע קריטי" - רגע לא צפוי במהלך שיעור המהווה הזדמנות למורה להיבנות עליו ולהעמיק דרכו את ההבנה המתמטית של התלמידים. את האירועים אספנו בעזרתם של סטודנטים שהשתתפו בתוכניות שונות של החוג לחינוך מתמטי באוניברסיטת חיפה ואנחנו משתמשות באירועים כדי לעורר שיח של מורים על למידת מתמטיקה והוראתה.

הלמידה מהאירועים נעשית דרך בחינה של האירוע מנקודות מבט שונות, של התלמיד ושל המורה. תוך בחינה זו, אנחנו מציעים גם חשיבה על מגוון אפשרויות תגובה של המורה.

כל אירוע מלווה בהצעות לנקודות המבט השונות ובמגוון תגובות אפשריות, המועלות מטעם צוות הפרויקט. בנוסף, האירועים מלווים בהצעות, המבוססות על ניסיוננו, כיצד ניתן להשתמש בהם במסגרות שונות של הכשרת מורים, כמו גם במאמרים לקריאה בנושא. 


 

פרויקט משימות מדורגות (מדרגות ל-5)stepped tasks עוסק בפיתוח ויישום משימות מדורגות – גישה חדשנית להוראת המתמטיקה ברמה גבוהה בכיתות הטרוגניות.

למידה באמצעות משימות מדורגות מאפשרות לתלמידים שונים למידה מותאמת לרמת היכולת.
הגישה תומכת בעבודתם של מורים למתמטיקה המלמדים ברמה של 5 יח"ל ויכולה לעזור בהתמודדות עם הוראה בכיתה הטרוגנית.
כל משימה מדורגת כוללת שלושה מסלולי למידה ברמות שונות של אתגר.
המשימות המדורגות מעודדות פיתוח מיומנויות למידה מבוססות וויסות-עצמי, ובכך יכולות לתרום להתפתחות ידע, להעמקת הבנה, לטיפוח שליטה במיומנויות מתמטיות ולפיתוח חשיבה אסטרטגית בקרב תלמידי יח"ל.
כל המשימות מתייחסות לתכנים משותפים לתכנית החדשה ולתכנית ההיבחנות.
 

 

club5

במסגרת מועדון ה-5 פועלות ברחבי הארץ קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל.
באתר תמצאו סדנאות ופעילויות למורים שפותחו במועדון ה-5.

 


mesimatika 18אתר משימטיקה –

מאגר מתוקשב של תיקי הערכה מעצבת בנושאים מרכזיים מתוך תכנית הלימודים באנליזה ובגאומטריה לכיתה י' 5 יח"ל, בפיתוח מכון ויצמן למדע (בתמיכת קרן טראמפ).

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos