מאת: אגף לפיתוח פדגוגי
תיאור: המסמך מציג שלוש סוגות מרכזיות של דרכי הוראה-למידה-הערכה חלופיות המתבססות על עקרונות החקר. סוגות אלה מתאימות לרוב תחומי הדעת במערכת החינוך ועשויות להוות דרכי הערכה חלופיות לפרקי הבחירה וההרחבה בכל תכניות הלימודים (30%). הסוגות המרכזיות לחלופות בדרכי ה.ל.ה:

  • - למידה בדרך החקר שתוצרה הסופי הינו עבודה כתובה (עבודת חקר)
  • - למידה מבוססת פרויקטים (PBL)
  • - תלקיט/ פורטפוליו 

מסמך


מאת: ד"ר יניב ביטון
יום עיון יצירתיות במתמטיקה, מכללת גליל עליון  2014
תיאור: בהרצאה
מאת: ליאת בדיחי
תיאור: מתוך השתלמות - ציונים זה לא הכל, סדנה וירטואלית להערכת הישגים, אורט

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos