מאת: אגף לפיתוח פדגוגי
תיאור: המסמך מציג שלוש סוגות מרכזיות של דרכי הוראה-למידה-הערכה חלופיות המתבססות על עקרונות החקר. סוגות אלה מתאימות לרוב תחומי הדעת במערכת החינוך ועשויות להוות דרכי הערכה חלופיות לפרקי הבחירה וההרחבה בכל תכניות הלימודים (30%). הסוגות המרכזיות לחלופות בדרכי ה.ל.ה:

  • - למידה בדרך החקר שתוצרה הסופי הינו עבודה כתובה (עבודת חקר)
  • - למידה מבוססת פרויקטים (PBL)
  • - תלקיט/ פורטפוליו 

מסמך


מאת: ד"ר יניב ביטון
יום עיון יצירתיות במתמטיקה, מכללת גליל עליון  2014
תיאור: בהרצאה
מאת: ליאת בדיחי
תיאור: מתוך השתלמות - ציונים זה לא הכל, סדנה וירטואלית להערכת הישגים, אורט

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit