בהוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים ע"ש עמוס דה-שליט

האוניברסיטה העברית בירושלים.

הספרים בגרסה הדיגיטלית

פרקים באלגברה

פונקציות מעריכיות 

הסתברות 

גאומטריה אנליטית 

פונקציות טריגונומטריות 


סדרת ספרים דיגיטליים ופתוחים בפיתוחם של תלמה לויתן ואלונה רביב

הסתברות בגובה העיניים.

סטטיסטיקה בגובה העיניים

הסקה סטטיסטית בגובה העיניים

הספרים בסדרה נכתבו במטרה להנגיש את נושאי הסטטיסטיקה וההסתברות באופן ידידותי לקהל קוראים רחב ככל האפשר, תוך הדגשת הבנת דרכי החשיבה ומשמעות התוצאות.


תיק "פרוייקטים לתלמידים":

פרוייקטים במתמטיקה לתלמידים להעמקה והעשרה במגוון נושאים וברמות שונות.

פותח במסגרת פרוייקט "מחר 98" – מודל לקידום החינוך המתמטי העל יסודי באצבע הגליל, הטכניון.

מבוא ורשימת פרוייקטים ותקצירים.


פעילויות חקר מונחה בעזרת טכנולוגיה במגוון נושאים באנליזה ואלגברה , בפיתוח פרופ' מיכל ירושלמי באוניברסיטת חיפה ומט"ח.

חוברות לתלמיד ומדריכים למורה:

3 יחידות לימוד.

4-5 יחידות לימוד.

מדריך למורה: 3 יחידות לימוד.

מדריך למורה: 4-5 יחידות לימוד.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit