תוכניות לתלמידים מצטיינים

תכנית מצוינות במתמטיקה - הטכניון

לעשות מתמטיקה פעילויות העשרה ואתגרים מתמטיים לכיתות ז'-ט'. להזמנת הספרים.


כיתה מדעית טכנולוגית - תוכנית של משרד החינוך לקידום תלמידים בחט"ב לקראת לימודיהם ברמה של 5 יחל בחטיבה העליונה ולהגדלת מספר התלמידים הלומדים מתמטיקה ברמות הגבוהות.

באתר הממפ"ר חומרי העשרה, הרחבה והעמקה לכיתות ז'- ט'.
חומרים לכיתה המדעית שפותחו במרכז המורים.


מצויינות רחובות - מכון וייצמן ללומדים לפי ספרי "מתמטיקה משולבת".


מאגר פעילויות להעמקה, הרחבה  והעשרה לכיתות ז'-ט'


שבילים למצויינות - התכנית  מיועדת לתלמידים מצטיינים בחטיבת הביניים. היא כוללת פעילויות של העשרה, העמקה והרחבה המותאמות לשלושת התחומים בתכנית הלימודים החדשה לכיתה ז': תחום האלגברי, התחום המספרי והתחום הגאומטרי.

שבילים למצויינות כיתה ז

שבילים למצויינות כיתה ח


מצויינות 2000 - המרכז הישראלי למצוינות בחינוך, המכון למצוינות בהוראה
פעילויות פתוחות לתלמידים מצטיינים בכיתות ז'- ט' בתחום המתמטיקה.  הפעילויות הן בגדר "העשרה", אך חלקן יכולות לשמש כהעמקה לנלמד בכיתת הלימוד הרגילה.
מצגת ודף פעילות בנושא פיתגורס, מתוך יום עיון 2010


תוכנית מופת -  תוכנית שש-שנתית הפועלת מכיתה ז’ ועד כיתה י”ב. תכניות מופת בחינוך הפורמאלי בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים מחויבות ונאמנות לתכניות הלימודים של משרד החינוך, מוסיפות עומק והעשרה לתכניות הלימודים הללו ושמות דגש מיוחד על פיתוח חשיבה לוגית ויצירתית והוראה בגישת החקר והגילוי. תוכנית מופת הוכרה כתוכנית האצה.
חומרי לימוד והעשרה


התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה - התכנית מופעלת מטעם המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה (ע"ר) ופועלת בשיתוף עם המחלקה למתמטיקה של אוניברסיטת בר אילן.

מסלולי הלימוד אותם מציעה התכנית הינם: תכנית העשרה מתמטית(ו'-ז'), התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה(החל מכיתה ח'), לימודי המשך אקדמיים


מדעני וממציאי העתיד- נפתחה ההרשמה לתכנית הנשיא לגילוי ולטיפוח מדעני וממציאי העתיד של ישראל המיועדת לתלמידות ולתלמידים מחוננים ומצטיינים הלומדים בשנה"ל הנוכחית (תשע״ו) בכיתה ח׳, בעלי יכולת לימודית גבוהה במיוחד עם מכוונות ריאלית למדעים ומתמטיקה, חשיבה יצירתית והמצאתית ומוטיבציה לעבודה מחקרית.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos