כיתה מדעית טכנולוגית - תוכנית של משרד החינוך לקידום תלמידים בחט"ב לקראת לימודיהם ברמה של 5 יחל בחטיבה העליונה ולהגדלת מספר התלמידים הלומדים מתמטיקה ברמות הגבוהות.

באתר הממפ"ר חומרי העשרה, הרחבה והעמקה לכיתות ז'- ט'.

להל"ן חומרים לכיתה המדעית שפותחו במרכז המורים.


ruller and compassתקציר: יחידת לימוד מתוקשבת, ללמידה עצמית מלווה בגפי עבודה, יישומונים וסרטונים. מטרת היחידה להכיר ולהתנסות בבניות ההנדסיות היסודיות בעזרת סרגל ומחוגה ולתרגלן ברמת החומר הנלמד בכיתה ט. לקראת הלמידה כדאי להצטייד בסרגל ומחוגה בכדי להתנסות ולחוות. השיעור מבוסס על שש הבניות היסודיות, אותן תכירו בעזרת אנימציות, ותוכלו לעקוב צעד אחר צעד אחר תהליך הבניה.  מומלץ לכם לשחזרן בעצמכם בעזרת סרגל ומחוגה ולהוכיח את נכונתן. לאחר כל בניה יש מספר משימות המתבססות על הבניה והקודמות לה. המשימות ברמות קושי שונות ומכוונות גם להסתכלות במיומנויות הנדרשות (ראו פירוט בתוכנית הלימודים).

 

1. בניות בסרגל ומחוגה.

2. בניות בסרגל ומחוגה בגאוגברה.

3. בניות גאומטריות ודינאמיות – חלק ב.

4. סרטוני הדרכה לבניות בגאוגברה.


KtivaMadait pic

pdf 1כתיבה מדעית לתלמידpdf 1כתיבה מדעית למורה

יחידת לימוד לכיתה המדעית.

מָתֵמָטִיקָה היא המדע העוסק במושגים כגון כמות, מבנה, מרחב ושינוי. יש המציגים אותה כמדע של דפוסים (תבניות משותפות), וכי המתמטיקאים מחפשים דפוסים: במספרים, במרחב, במדע, במחשבים ובהפשטות דמיוניות (מתוך ויקיפדיה, ערך "מתמטיקה") מתמטיקה היא שפה.
כך למשל ז'אן פוריה (Jean Fourier, 1768-1830) טוען ש: "לא יכולה להיות שפה אוניברסלית יותר... לתאר את היחסים הבלתי משתנים של הטבע".
לתיאור מתמטי של תופעה קוראים לעיתים "מודל מתמטי". מודל מתמטי הוא כלי חיוני לפתרון בעיות קיומיות במדעי הטבע והחברה, בהנדסה, בכלכלה, ואפילו בפסיכולוגיה. 
כדי להפוך את העבודה לנוחה ומהירה יותר כותבים את המספרים בצורה מדעית, שלפעמים נקראת גם צורה סטנדרטית.

 

tnua vegrafim

pdf 1שאלות תנועה וגרפים לתלמידpdf 1שאלות תנועה וגרפים למורה

יחידת לימוד לכיתה המדעית.

היחידה "שאלות תנועה וגרפים", כוללת קריאת גרפים, בניית גרפים ועיסוק בשאלות מילוליות שאפשר לפתור בעזרת חישוב או בעזרת אלגברה.

 

 


pdf 1 פעילויות רבות עוצמה לתלמיד| pdf 1פעילויות רבות עוצמה למורה

יחידת לימוד לכיתה המדעית.

בחוברת זו ארבע יחידות הכוללות פעילויות רבות עוצמה. הפעילויות עוסקות בנושאים שונים אך כולן חושפות את העוצמה של המתמטיקה ככלי חשיבה, ייצוג ופתרון. במהלך פתרון הפעילויות מומלץ (אך לא הכרחי) להשתמש ביישומונים הדינאמיים המשולבים ביחידה, המאפשרים לראות את פעולת ההזזות והמתיחות באופן חזותי ומוחשי וכתנועה חיה של הגרפים. ניתן להשתמש ביישומים האינטרנטיים או להוריד גאוגברה (תוכנה חינמית) מהאתר.

1. עניין של זמן

2. מצא את הממוצע

3.מה במערך?

4. פרבולה וכפל - מה הקשר?


 

harchavat funktzyot

pdf 1הרחבת עולם הפונקציות לתלמידpdf 1הרחבת עולם הפונקציות למורה

יחידת לימוד לכיתה המדעית.

ביחידה זו נעסוק בהרחבה ובהעמקה של מושג הפונקציה. בפרט נחקור הזזות ומתיחות של פונקציות שונות. נתחיל בהכרות של הזזות ומתיחות בהקשר של בעיות אורייניות, בעיות מילוליות המתארות מצבים מחיי היום יום. נבחן את המשמעות של הזזות ומתיחות של פונקציות בגרפים ובביטויים האלגבריים. בהמשך נתבונן בהזזות ומתיחות של גרפים שונים, שלא בהכרח אנו מכירים את התבנית האלגברית שלהן. נבחין בין פעולות אנכיות לאופקיות. בחלק האחרון של היחידה, נכיר את פונקצית השורש כפונקציה ההפוכה לפונקציה הריבועית, ושוב נעמיק ונחקור כיצד באות לידי ביטוי פעולות ההזזות והמתיחות על פונקצית השורש. במהלך היחידה מומלץ (אך לא הכרחי) להשתמש ביישומונים הדינאמיים המשולבים ביחידה, המאפשרים לראות את פעולת ההזזות והמתיחות באופן חזותי ומוחשי וכתנועה חיה של הגרפים.


erech muhlat

pdf 1 פונקצית ערך מוחלט לתלמיד| pdf 1פונקצית ערך מוחלט למורה

יחידת לימוד לכיתה המדעית

ביחידה זו נעסוק בהרחבה ובהעמקה במושג הערך המוחלט , נכיר ונחקור את פונקצית הערך המוחלט.
לראשונה נפגשנו במושג, כשלמדנו מספרים שליליים. הערך המוחלט של מספר מבטא בציר המספרים את מרחקו של המספר מהאפס. כך למשל, למדנו כי |-4|=4 .
ביחידה זו נלמד דרכים שונות לפתור משוואות ואי שוויונות בערך מוחלט. נכיר את גרף הפונקציה ערך מוחלט ופעולות שונות עליה. נפגוש ביישומים שונים של הרך המוחלט בבעיות מחיי היום יום.
במהלך היחידה מומלץ (אך לא הכרחי) להשתמש ביישומונים הדינאמיים המשולבים ביחידה, המאפשרים לראות את פעולת ההזזות והמתיחות באופן חזותי ומוחשי וכתנועה חיה של הגרפים.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos