Sample Image

אני ואתה נשנה את העולם

כיתה: ז-י"ב

תיאור: הפיצוח עוסק בחקירת תהליכי גידול מעריכי. ניתן לשלב בלימוד סדרה הנדסית או בבעיות גדול ודעיכה.

 

 

 

 


ערכים ומתמטיקה

כיתה: ז-ט'

תיאור: הפיצוח עוסק בבעיות מתמטיות מילוליות בנושא הישר העשויות לעורר דיון בערכים חברתיים כגון 
עזרה הדדית, חברות, חסכון ועוד.
הבעיות עוסקות במשוואת הישר, באי שוויונות בין ישרים ומציאת נקודות חיתוך בין ישרים, בשילוב יישומים דינאמיים.

הפעילויות פותחו ועובדו על פי- שילוב החינוך לערכים בהוראת המתמטיקה, ד"ר יעל אדרי ("שער-חם", 2008)
תודות ליעל על תרומתה ושיתוף הפעולה.


 

 

 

יום מעשים טובים

כיתה: ט-י

תיאור: בעיית חקר של בניית מרובעים בעלי שטחים שווים, המוצגת בהקשר חברתי.
הפעילות בגיאומטריה בנויה באופן הדרגתי, כוללת יישום דינאמי, התמוך בחקירה לאיסוף נתונים.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos