תיק "פרוייקטים לתלמידים" - משימות חקר במתמטיקה לתלמידים להעמקה והעשרה במגוון נושאים וברמות שונות.

פותח במסגרת פרוייקט "מחר 98" – מודל לקידום החינוך המתמטי העל יסודי באצבע הגליל, הטכניון.

מבוא ורשימת פרוייקטים ותקצירים.

 


שם: בידודים.

מקור: לעשות מתמטיקה - פרויקטים לתלמידים, מחר 98.

תיאור: חקירת בעיות קומבינטוריות פשוטות, ופיתוח אסטרטגיות שונות לספירת מספר הפתרונות האפשריים לבעיה נתונה. הבעיות קשורות לתכונות של "בידודים" - מערכים מיוחדים של מספרים שלמים המבודדים את המספרים העוקבים זה מזה.

מתאים לתלמידים בחט"ב ובחט"ע. אין צורך בידע מוקדם.


 

שם: בעיות התחלקות מספרים.

מקור: לעשות מתמטיקה - פרויקטים לתלמידים, מחר 98.

תיאור: התלמידים נחשפים למשפטי התחלקות ולומדים ליישמם לבעיות שונות הקשורות למספרים. ההוכחות למשפטים הבסיסיים נתונות בחלקן ועל התלמיד להשלימן. חלק מהמשפטים אינו מוכח - והתלמידים מתבקשים להוכיחם בעזרת ההוכחות למשפטים הבסיסיים.

מתאים לתלמידים מכיתה ט' ומעלה. דרוש ידע בפרוק לגורמים ובנוסחאות הכפל המקוצר.


 

שם: גודזילה: עובדה או דמיון?

מקור: לעשות מתמטיקה - פרויקטים לתלמידים, מחר 98.

תיאור: חקירת תכונות של צורות דומות, בדיקת קשרים בין יחס השטחים של שתי צורות דומות, לבין יחס הצלעות שלהן ובין יחס הנפחים שלהן. כן נחקרים קשרים בין יחס שטחי הפנים לבין יחס הנפחים ויחס המשקלים של גופים דומים. אפשר לשלב חקירה בעזרת לומדת מחשב.

מתאים לתלמידי חט"ב וחט"ע. אין צורך בידע מוקדם.


 

שם: גרפים מכוונים

מקור: לעשות מתמטיקה - פרויקטים לתלמידים, מחר 98.

תיאור: באמצעות בעיות מחיי היום-יום הקשורות לתקשורת ולמשחקי כדורסל וכדורגל, לומדים התלמידים לייצג קשרים בעזרת גרף מכוון, זוגות סדורים ומטריצה, ולנתח את המידע בכל אחד מהייצוגים הללו.

מתאים לתלמידים בחט"ב ובחט"ע.


 

שם: האינסוף המסתורי

מקור: לעשות מתמטיקה - פרויקטים לתלמידים, מחר 98.

תיאור: אוסף של פעילויות שונות המתארות פרדוקסים הקשורים למושג האינסוף ודרכי יישומם. הטיפול בפרדוקסים אלה יש בו כדי להעמיק את ההבנה של מושג האינסוף.

מתאים במיוחד לתלמידים בחט"ע, אך תלמידים מעוניינים בחט"ב יוכלו להנות ממנו כיוון שאינו דורש ידע מוקדם
באנליזה.


 

שם: הוכחות, הדגמות והרחבות של משפט פיתגורס

מקור: לעשות מתמטיקה - פרויקטים לתלמידים, מחר 98.

תיאור: בפרוייקט מוצגים תשעה שרטוטים גיאומטריים שונים שבעזרתם ניתן להוכיח את משפט פיתגורס. התלמידים מתבקשים להשלים את ההוכחות וההדגמות תוך עידוד לבנות דגם הממחיש את הבנייה וההוכחה. לשרטוטים מתלווה רשימת רמזים העוזרים בהוכחות השונות.

מתאים לתלמידים מכיתה ט' ומעלה.


 

שם: החלטות באמצעות סטטיסטיקה

מקור: לעשות מתמטיקה - פרויקטים לתלמידים, מחר 98.

תיאור: סביב נתונים על שחקני כדורסל (של ה-NBA) מתנסים התלמידים בקביעות, כגון: מיהו שחקן הציר הטוב ביותר? באיזו מידה תוצאות של שחקן מסויים הן עקביות? ועוד. את קביעותיהם הם מבססים על פירושים שניתן לתת לגרפים שונים המתארים את הנתונים. כך הם לומדים שגרפים שונים טומנים בחובם מידע מסוג שונה על אותם הנתונים.

מתאים לתלמידים בחט"ב ובחט"ע. אין צורך בידע מוקדם.


שם: החשבון המודולרי

מקור: לעשות מתמטיקה - פרויקטים לתלמידים, מחר 98.

תיאור: מטרת הפעילות לבנות עולם מספרים, בעל מבנה מתמטי עם חוקים והגדרות, בעזרת מספר סופי של מספרים. זהו חשבון מודולרי.

מתאים לתלמידי חט"ב וחט"ע. אין צורך בידע מוקדם.


שם: הוכחה ללא מילים

מקור: לעשות מתמטיקה - פרויקטים לתלמידים, מחר 98.

תיאור: אוסף הפעילויות מאפשר לתלמידים להכיר הצגות ויזואליות, ללא מילים כמעט, של הוכחות למשפטים ולטענות מתמטיות, העוסקות בתבניות וביחסים בין מספרים וצורות. ההצגה הויזואלית מאפשרת הסקת מסקנות באופן אינטואיטיבי, תוך המלצה לבנות דגמים להצגת ההוכחות.

מתאים לתלמידי חט"ב וחט"ע. אין צורך בידע מוקדם.


 

שם: הליכה אקראית ומשולש פסקל

מקור: לעשות מתמטיקה - פרויקטים לתלמידים, מחר 98.

תיאור: בפרוייקט הצעות לפעילויות חקירה שונות, הקשורות למשולש פסקל ולייצוגים שונים למשולש פסקל. הפרוייקט בנוי באופן מודולרי.

מתאים לתלמידי חט"ב וחט"ע.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos