תיק "פרוייקטים לתלמידים" - משימות חקר במתמטיקה לתלמידים להעמקה והעשרה במגוון נושאים וברמות שונות.

פותח במסגרת פרוייקט "מחר 98" – מודל לקידום החינוך המתמטי העל יסודי באצבע הגליל, הטכניון.

מבוא ורשימת פרוייקטים ותקצירים.

 


שם: שלושה מעגלים באלומה אחת

מקור: לעשות מתמטיקה - פרויקטים לתלמידים, מחר 98.

תיאור: גילוי וחקירה במחשב של המשפט: במשולש  על הישרים   בוחרים נקודות    השונות מקודקודי המשולש. אזי, שלושת המעגלים החוסמים את המשולש   נחתכים בנקודה אחת.

מתאים לתלמידים מכיתה ט' ומעלה.


שם: שלושה מעגלים נחתכים

מקור: לעשות מתמטיקה - פרויקטים לתלמידים, מחר 98.

תיאור: גילוי וחקירה במחשב של המשפט: אם במישור נמצאים שלושה מעגלים שכל שניים מהם חותכים זה את זה, ודרך נקודות החיתוך של כל זוג מעגלים מעבירים ישר, אזי כל שלושת הישרים או נחתכים בנקודה אחת או שהם מקבילים.

מתאים לתלמידים מכיתה ט' ומעלה.


שם: ארבעה מעגלים באלומה אחת.

מקור: לעשות מתמטיקה - פרויקטים לתלמידים, מחר 98.

תיאור: גילוי וחקירה במחשב של המשפט: אם ארבעה ישרים יוצרים ארבעה משולשים, אזי לכל המעגלים החוסמים את המשולשים האלה יש נקודה משותפת.

מתאים לתלמידים מכיתה ט' ומעלה.


שם: אימוני כדור.

מקור: לעשות מתמטיקה - פרויקטים לתלמידים, מחר 98.

תיאור: סביב בעיה של מאמן נבחרת כדורסל מוצעות פעילויות חקירה, המתקשרות למכנה משותף מינימלי ולמחלק משותף מקסימלי של שני מספרים.

מתאים לתלמידי חט"ב וחט"ע. ניתן לשלב בכל מקום בתכנית הלימודים.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos