פרויקט לתלמידים 3 - בידודים

שם: בידודים.

מקור: לעשות מתמטיקה - פרויקטים לתלמידים, מחר 98.

תיאור: חקירת בעיות קומבינטוריות פשוטות, ופיתוח אסטרטגיות שונות לספירת מספר הפתרונות האפשריים לבעיה נתונה. הבעיות קשורות לתכונות של "בידודים" - מערכים מיוחדים של מספרים שלמים המבודדים את המספרים העוקבים זה מזה.

מתאים לתלמידים בחט"ב ובחט"ע. אין צורך בידע מוקדם.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit