פרויקט לתלמידים 8 - הוכחה ללא מילים

שם: הוכחה ללא מילים

מקור: לעשות מתמטיקה - פרויקטים לתלמידים, מחר 98.

תיאור: אוסף הפעילויות מאפשר לתלמידים להכיר הצגות ויזואליות, ללא מילים כמעט, של הוכחות למשפטים ולטענות מתמטיות, העוסקות בתבניות וביחסים בין מספרים וצורות. ההצגה הויזואלית מאפשרת הסקת מסקנות באופן אינטואיטיבי, תוך המלצה לבנות דגמים להצגת ההוכחות.

מתאים לתלמידי חט"ב וחט"ע. אין צורך בידע מוקדם.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos