פרויקט לתלמידים 5 - גודזילה: עובדה או דמיון?

שם: גודזילה: עובדה או דמיון?

מקור: לעשות מתמטיקה - פרויקטים לתלמידים, מחר 98.

תיאור: חקירת תכונות של צורות דומות, בדיקת קשרים בין יחס השטחים של שתי צורות דומות, לבין יחס הצלעות שלהן ובין יחס הנפחים שלהן. כן נחקרים קשרים בין יחס שטחי הפנים לבין יחס הנפחים ויחס המשקלים של גופים דומים. אפשר לשלב חקירה בעזרת לומדת מחשב.

מתאים לתלמידי חט"ב וחט"ע. אין צורך בידע מוקדם.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos