כל הגליונות לחשבון

ריבוע קסם של 4X4 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר בחומר מובאת דרך לבניית ריבוע קסם של 4X4 משבצות, ומוצג קסם נוסף בריבוע זה. כמו כן מובאת דרך לבניית ריבוע קסם של 6X6 משבצות.

מקור: גליונות לחשבון מס' 52 , אדר ב' תשל"ח.


בדוק את דמיונך 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאות הנחיות לקבלת ציור במערכת צירים, על פי שיעורי נקודות נתונות, וחיבורם בקווים ישרים. יש ראשית לנסות לנחש מהי הצורה המתקבלת ולאחר מכן לבדוק ניחוש זה. כמו כן, יש התייחסות להשפעה של שינוי של אחד משיעורי הנקודה על הציור המתקבל.

מקור: גליונות לחשבון מס' 52 , אדר ב' תשל"ח.


רעיון בבלי מעניין 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצג רעיון לחישוב סכום הריבועים של המספרים הטבעיים מ- 1 עד n כפי שהוצע ע"י הבבלים הקדמונים. 

מקור: גליונות לחשבון מס' 52 , אדר ב' תשל"ח.


משהו על מספרים ראשוניים 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר על מספרים ראשוניים תאומים - מספרים ראשוניים שההפרש ביניהם הוא 2, ועל מספרים ראשוניים שגם כאשר הופכים את סדר ספרותיהם מתקבלים מספרים ראשוניים.

מקור: גליונות לחשבון מס' 52 , אדר ב' תשל"ח.


גילוי כוכבי הלכת 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מסופר על כוכבי הלכת הידועים ביותר ועל כוכבי לכת שנתגלו בעקבות חישובים מתמטיים.

מקור: גליונות לחשבון מס' 52 , אדר ב' תשל"ח.


גילוייו של ניקוֹמַחוּס 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגות תכונות של סדרות וסכומיהן כפי שנתגלו ע"י המתמטיקאי ניקומחוס שנולד בעבר הירדן ופעל בסביבות השנה 100.

מקור: גליונות לחשבון מס' 52 , אדר ב' תשל"ח.


ממוצע וסכום מיוחדים במינם 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצג אופן חישוב הממוצע עבור שני משחקי כדורגל, שמביא לחיבור מוזר של שני שברים.

מקור: גליונות לחשבון מס' 52 , אדר ב' תשל"ח.


מספרי פרמה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגים מספרי פרמה, שהם מספרים מהצורה 2n+1, כאשר n הוא חזקה של המספר 2. קיימת התייחסות להשערה של פרמה, ומובאות דוגמאות של ערכי n שעבורם מתקבלים מספרים ראשוניים ודוגמאות שעבורם מתקבלים מספרים מרוכבים. 

מקור: גליונות לחשבון מס' 52 , אדר ב' תשל"ח.


מהו הסימן? 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגת חידה מתמטית.

מקור: גליונות לחשבון מס' 53 , אייר תשל"ח.


כמה מטבעות בכל יד? 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאת חידה, שבאמצעות שיקולים מתמטיים ניתן לגלות את פתרונה.

מקור: גליונות לחשבון מס' 53 , אייר תשל"ח.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos