כל הגליונות לחשבון

דמיין וחשוב 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר נתונה קוביה שעל כל אחת מפיאותיה מצויירת צורה שונה. יש לגלות עפ"י שני מצבים של הקוביה בהם נראות שלוש פיאות, איזו צורה מצויירת על כל אחת מהן.

מקור: גליונות לחשבון מס' 51 , טבת תשל"ז,
         גליונות לחשבון מס' 52 , אדר ב' תשל"ח.


מספרים במעגל 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגות התכונות של השברים המחזוריים: 1/19,1/17,1/7ועוד. התכונות מתייחסות לספרות שמהן מורכב השבר העשרוני המחזורי. 

מקור:גליונות לחשבון מס' 51 , טבת תשל"ז,
         גליונות לחשבון מס' 52 , אדר ב' תשל"ח.


 

אל תאמין למראה עיניך 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר שתי דוגמאות בהן קטעים שווים נראים שונים, וקו והמשכו נראים כבלתי רצופים.

מקור:גליונות לחשבון מס' 51 , טבת תשל"ז. 


המספר הגנוז 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאת שורה של פעולות המתבצעות על מספר בן ארבע ספרות והמביאה תמיד לאותה תוצאה. כמו כן, מובאות תכונות מיוחדות של תוצאה זו.

מקור:גליונות לחשבון מס' 51 , טבת תשל"ז,
         גליונות לחשבון מס' 52 , אדר ב' תשל"ח.


איזוֹפֶרִימֶטְרְיָה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר על צורות בעלות היקפים שווים ועל הצורה בעלת השטח הגדול ביותר בכל קבוצת צורות כאלה.

מקור:גליונות לחשבון מס' 51 , טבת תשל"ז. 
גליונות לחשבון מס' 52 , אדר ב' תשל"ח.


כתיבת מספרים שליליים וחיוביים לפי אותה שיטה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאת דרך לכתיבת מספרים שלמים חיוביים ושליליים, בשיטה הדומה לבסיס שלוש, אך בשימוש הספרות 1,0,1-.

מקור: גליונות לחשבון מס' 51 , טבת תשל"ז. 


תגלית מעניינת 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגת התכונה שכל ריבוע של מספר אי-זוגי, שאינו מתחלק ב- 3, נותן שארית 1 בחילוק ב- 24 . מובאת הוכחה לתכונה זו.

מקור: גליונות לחשבון מס' 51 , טבת תשל"ז. 
         גליונות לחשבון מס' 52 , אדר ב' תשל"ח.


כמה בעיות למחשבה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאות חמש בעיות למחשבה המשלבות ידע מתמטי עם חשיבה הגיונית.

מקור: גליונות לחשבון מס' 44 , ניסן תשל"ו.


בעיות שאפשר לפותרן ע"י דימוי צביעה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאות שלוש בעיות הקשורות לריבועים ולקוביות. בפתרון הבעיות נעזרים בצביעה של הריבועים או הקוביות. מצורף פתרון לאחת מן הבעיות.

מקור:גליונות לחשבון מס' 44 , ניסן תשל"ו.


משחק החיים 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצג משחק החיים, שהוא משחק ליחיד. משחקים את המשחק על לוח אינסופי המחולק למשבצות ריבועיות. בהתחלה מניחים על חלק מן המשבצות שבלוח חיילים, בסידור כלשהו, והחיילים מתרבים, נשארים או נכחדים לפי כללים נתונים מראש.

מקור:גליונות לחשבון מס' 44 , ניסן תשל"ו.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos