כל הגליונות לחשבון

היכן השגיאה? 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגת בעיה מתמטית ופתרון שלה המוביל לתוצאה לא הגיונית. יש לגלות היכן השגיאה. מצורף פתרון לבעיה.

מקור: גליונות לחשבון מס' 45, תשל"ו.


בעיה פתוחה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגת בעיה שלא נפתרה עד היום: האם בין כל שני מספרים ריבועיים עוקבים קיים לפחות מספר ראשוני אחד?

מקור:גליונות לחשבון מס' 45, תשל"ו.


צמצום מוזר 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגות דוגמאות לצמצום של שברים מסוימים, שלא בדרך הנכונה המקובלת, ואשר מביאה בכל זאת לתוצאה נכונה של הצמצום.

מקור:גליונות לחשבון מס' 45, תשל"ו.


בעיה למחשבה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאת חידת הגיון, בה יש לקבוע מיהם החברים.

מקור: גליונות לחשבון מס' 46, תשרי תשל"ז.


בעיות למחשבה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגות שתי בעיות למחשבה: האחת על הצגת ריבוע של מספר טבעי אי-זוגי כסכום מספרים טבעיים עוקבים, והשניה על מספר המספרים הראשוניים בין עשרה מספרים טבעיים.

מקור: גליונות לחשבון מס' 46, תשרי תשל"ז.


בעיית ארבעת הצבעים 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר סקירה והסבר על בעיית ארבעת הצבעים, לפיה אפשר לצבוע כל מפה של מדינות קשירות על מישור על על כדור בארבעה צבעים בלבד, כך ששתי מדינות שכנות לא תצבענה באותם צבעים. בסיום מצורף משחק המבוסס על בעיה זו. 

מקור: גליונות לחשבון מס' 46, תשרי תשל"ז.


תא פוֹצֶליֶר 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצג הסבר על תא פוֹצֶליֶר: מערכת המורכבת משישה מוטות ואשר מאפשרת להפוך תנועה מעגלית לתנועה קווית.

מקור: גליונות לחשבון מס' 46, תשרי תשל"ז.


מסובך ובכל זאת פשוט 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצג משפט שהוכח ע"י לואיס פוסה כאשר היה בן 12, לפיו בין k+1 מספרים כלשהם מבין המספרים הטבעיים מ-1 עד 2k ימצאו תמיד שני מספרים זרים זה לזה. מובאת הוכחה למשפט זה ומוצגות מספר שאלות נוספות דומות.

מקור: גליונות לחשבון מס' 46, תשרי תשל"ז.


בעיות לרגע מחשבה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאות שתי בעיות הקשורות למספרים: אחת בעית חיבור, והשניה קשורה למציאת מספרים אשר מכפלת המחלקים האמיתיים שלהם שווה למספר עצמו. מצורף פתרון לבעיות.

מקור: גליונות לחשבון מס' 46, תשרי תשל"ז.


צירופים של ריבועים וצירופים של קוביות

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגת השאלה לגבי מספר הצורות המישוריות השונות המתקבלות מריבועים חופפים אשר מחוברים בצלע אחת משותפת. לאחר מכן נשאלת שאלה דומה לגבי מספר הצורות המרחביות המורכבות ממספר קוביות חופפות אשר מחוברות בפיאה אחת משותפת. מצורף פתרון לבעיות.

מקור: גליונות לחשבון מס' 46, תשרי תשל"ז.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos