כל הגליונות לחשבון

מספרים פירמידליים

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגים המספרים המשולשים, המספרים הריבועיים, המספרים הארבעונים והמספרים הפירמידליים - משמעותם הגיאומטרית, התבניות לחישובם והקשרים ביניהם.

מקור: גליונות לחשבון מס' 43 , טבת תשל"ו.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos