כל הגליונות לחשבון

כמה חיילים בקבוצה? 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגת בעיית מספרים בה יש למצוא מספר אשר בהתחלקו ב- 2,3,4,5 נותן שארית 1.

מקור:גליונות לחשבון מס' 44 , ניסן תשל"ו.


כמה חיילים בקבוצה? 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגת בעיית מספרים בה יש למצוא מספר אשר בהתחלקו ב- 2,3,4,5 נותן שארית 1.

מקור:גליונות לחשבון מס' 44 , ניסן תשל"ו.


מה שמו של בנבנישתי? 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאת חידת הגיון.

מקור:גליונות לחשבון מס' 44 , ניסן תשל"ו.


מספרים... מספרים... מספרים 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגות שיטות לבדיקה האם מספר טבעי מסויים הוא ריבוע של מספר טבעי אחר. בנוסף, מוצגת בעיה הקשורה להעלאה בריבוע של מספרים.

מקור: גליונות לחשבון מס' 44 , ניסן תשל"ו.


ההתקפה מן המאדים 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאת בעיה דמיונית המתבססת על העובדה שלא ניתן למצוא שלוש נקודות על כדור אחד, שתמצאנה שלושתן באותו חצי כדור.

מקור: גליונות לחשבון מס' 44 , ניסן תשל"ו.


על מספרים ובסיסים 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגות תכונות של סיפרנים שתוקפות בכל בסיס בו הם רשומים, ותכונות כלליות משותפות למספרים הרשומים בבסיסים שונים.

מקור:גליונות לחשבון מס' 44 , ניסן תשל"ו.


משולשים כמעט שווי צלעות 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצג תהליך של סדרת קיפולי נייר היוצר משולשים שמתקרבים למשולשים שווי צלעות ככל שממשיכים בו. כן מובאות הרחבות נוספות וכיווני חקירה נוספים של סדרות נוספות של קיפולי נייר.

מקור: גליונות לחשבון מס' 45, תשל"ו.


על פריטת לירה אחת 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצג דיון במספר האפשרויות שקיימות לשלם סכומים מסויימים בעזרת מטבעות שהיו נהוגות בתקופת הלירות.

מקור:גליונות לחשבון מס' 45, תשל"ו.


קוביה מתשע משבצות 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגות אפשרויות לקיפול קוביה מנייר בצורת ריבוע בן 3X3 משבצות.

מקור: גליונות לחשבון מס' 45, תשל"ו.


הסכום תמיד שווה

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצג תהליך המתבצע על ריבוע של 3X3 (או של 4X4) שבתוכו רשומים מספרים והמביא לתוצאה קבועה בכל המקרים. יש לגלות את העיקרון לפיו בנויה מערכת המספרים המשובצת בלוח. מצורף פתרון לבעיה.

מקור: גליונות לחשבון מס' 45, תשל"ו.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos