כל הגליונות לחשבון

מי שבר את החלון? 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובא פתרון בשיטה גרפית לבעית הגיון בה יש למצוא מתוך שישה ילדים שנים שביצעו מעשה מסוים לפי פרטים נתונים.

מקור:גליונות לחשבון מס' 54 , תשרי תשל"ט.


מה הקירבה? 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר חידת הגיון.

מקור:גליונות לחשבון מס' 54 , תשרי תשל"ט.


בעיה בהסתברות 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאת בעיה בהסתברות ומוצע פתרון שלה בדרך גרפית, על-ידי חישוב יחס בין שטחים.

מקור: גליונות לחשבון מס' 54 , תשרי תשל"ט.


עריכת כלי שח בשדות של nXn משבצות 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש לגלות כמה מלכות אפשר למקם והיכן, בשדה שח בן 2X2 משבצות ועד 8X8 משבצות כך שאף אחת לא תתקוף אחרת.

מקור: גליונות לחשבון מס' 54 , תשרי תשל"ט.


על הסימטריות של צורה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובא הסבר על סוגי הסימטריה של צורות. הסימטריה מודגמת בצורות גיאומטריות אחדות וכן מובאות מספר בעיות לחקירה עצמית.

מקור:גליונות לחשבון מס' 54 , תשרי תשל"ט.


סוד המספר 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש לגלות את המספר הדו-ספרתי, כאשר נתונות מספר תכונות שלו.

מקור:גליונות לחשבון מס' 54 , תשרי תשל"ט.


על בעיה פתוחה במשפט פיתגורס 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאת סקירה על משפט פיתגורס ומשמעותו, שלשות מספרים פיתגוריות וכיצד בונים שלשה פיתגורית משני מספרים נתונים. נשאלות שתי שאלות הקשורות לגופים במרחב ולשלשות פיתגוריות.

מקור:גליונות לחשבון מס' 55 , טבת תשל"ט.


שאלות קצרות ולעניין 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגות מספר שאלות קצרות, הקשורות למספרים, לשטח מעגל, ולשברים.

מקור: גליונות לחשבון מס' 55 , טבת תשל"ט.


כיצד נוצר עקום זה? 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגים ארבעה עקומים, ומוסבר כיצד הם נוצרו. העקומים הם: ציקלואידה, העקום של גאוס, עקום הנוצר מתנועה של נקודה על גלגל רכבת, ועקום ספירלי .

מקור:גליונות לחשבון מס' 55 , טבת תשל"ט.


שאלות מתוך התחרות במתמטיקה לתלמידי חט"ב תשל"ו 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר בחומר מובאות 5 שאלות מתוך תחרות מתמטיקה בנושאים שונים: ערך מוחלט, פעולה בינארית בין מספרים חיוביים, ערך שלם של מספר, סדרה, שוויון פונקציות. מצורפים פתרונות לבעיות.

מקור:גליונות לחשבון מס' 55 , טבת תשל"ט.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos