כל הגליונות לחשבון

מתכונותיו של משולש פסקל 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגות שאלות לחקירה עצמית הקשורות למשולש פסקל.

מקור: גליונות לחשבון מס' 53 , אייר תשל"ח.


ריבוע קסם עם מכפלה קבועה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאות מספר דרכים לבניית ריבועי קסם שבהם מכפלת המספרים בכל שורה, עמודה ואלכסון היא גודל קבוע.

מקור: גליונות לחשבון מס' 53 , אייר תשל"ח.


דיופנטוס ופרמה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאת סקירה הסטורית על תרומתם של המתמטיקאים דיופנטוס ופרמה לתורת המספרים.

מקור: גליונות לחשבון מס' 53 , אייר תשל"ח.


שנים מעוברות בלוח הלועזי 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגות הסיבות לקביעת השנה המעוברת בלוח הלועזי, מתוך הצורך להשוות את אורך השנה למשך סיבוב כדור הארץ מסביב לשמש.

מקור: גליונות לחשבון מס' 53 , אייר תשל"ח.


שאלות למחשבה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגות שתי שאלות לחשיבה עצמית הקשורות לגילוי של שני מספרים טבעיים בעלי תכונות מיוחדות.

מקור: גליונות לחשבון מס' 53 , אייר תשל"ח.


חתך של קוביה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובא הסבר על צורות המצולעים המתקבלים כאשר מישור חותך קוביה באופנים שונים ועל בניית חתך משושה של קוביה בעזרת רשת נתונה.

מקור: גליונות לחשבון מס' 54 , תשרי תשל"ט.


על תכונה של מספרים ראשוניים תאומים 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאת הגדרה של מספרים ראשוניים תאומים. כמו כן מובאת תכונה של סכום של שלישיית המספרים: זוג המספרים הראשוניים התאומים והמספר שביניהם.

מקור: גליונות לחשבון מס' 54 , תשרי תשל"ט.


שאלה שתביא לו את החופש 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגת חידת היגיון, בה יש לגלות מהי התשובה הנכונה על פי שאלה אחת בלבד. שאלה זו מופנית לאחד משני אנשים שהאחד דובר אמת והשני דובר שקר, מבלי לדעת מי הוא מי.

מקור: גליונות לחשבון מס' 54 , תשרי תשל"ט.


על מספרים משוכללים כפליים 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר על מספרים משוכללים כפליים שהם מספרים השווים למכפלת מחלקיהם, ללא המספר עצמו.

מקור: גליונות לחשבון מס' 54 , תשרי תשל"ט.


ריבועים של מספרים ראשוניים 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר על קבוצות ספרות הניתנות לסידור בריבועים ויוצרים מספרים שונים אשר חלקם ראשוניים.

מקור: גליונות לחשבון מס' 54 , תשרי תשל"ט.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos