כל הגליונות לחשבון

כיצד לבנות ארבעון ממעטפה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאות הוראות לבנית ארבעון ממעטפת נייר רגילה. כמו כן מתוארות תכונות הארבעון ומוצגות ארבע שאלות לחקירה עצמית. מצורפים פתרונות לשאלות החקר.

מקור גליונות לחשבון מס' 55 , טבת תשל"ט.


מדוע דינה צדקה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאת שאלה הקשורה בשארית המתקבלת כאשר מחלקים ריבוע של מספר אי- זוגי ב- 8.

מקור:גליונות לחשבון מס' 55 , טבת תשל"ט.


כמה שאלות למחשבה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאות שלוש שאלות: שאלה אחת היא חידת מספרים הקשורה לכפל שבה חסרות הספרות. השאלה השניה קשורה למציאת מקום גיאומטרי בהקשר למעגל. השאלה השלישית עוסקת בחקירה של חוק הפילוג עבור שתי פעולות בינאריות.

מקור: גליונות לחשבון מס' 56 , אדר תשל"ט.


על בעייה פתוחה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגות השערתו של המתמטיקאי הצרפתי קטלן הקשורה להפרש בין שתי חזקות שבסיסן הם מספרים עוקבים.

מקור:גליונות לחשבון מס' 56 , אדר תשל"ט.


תגלית חדשה: R317 הוא מספר ראשוני 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר על מספר הפעולות שיש לבצע כדי לבדוק האם מספר נתון הוא ראשוני, ועל מספרים ראשוניים שיש תבניתיות בצורת כתיבתם: מספרים ראשוניים שהם מספרים טבעיים, הנכתבים בבסיס עשר, בעזרת הספרה 1 בלבד.

מקור: גליונות לחשבון מס' 56 , אדר תשל"ט.


ריצוף המישור בעזרת משולשים וריבועים 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר עוסקים בתנאים הדרושים לריצוף של משטח מישורי בעזרת מצולעים משני סוגים שונים. למשל, ריצוף באמצעות משולשים שווי צלעות ובאמצעות ריבועים.

מקור:גליונות לחשבון מס' 56 , אדר תשל"ט.


מהו אלגוריתם? 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובא הסבר למושג "אלגוריתם" ולמקור של השם.

מקור:גליונות לחשבון מס' 56 , אדר תשל"ט.
תוכנית למציאת כל המספרים הראשוניים (עד 100) 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאת תוכנית מחשב המאפשרת למצוא את כל המספרים הראשוניים עד 1,000. לתוכנית מצורף תרשים זרימה. תוכנית המחשב כתובה בשפת המחשבBASIC.

מקור:גליונות לחשבון מס' 56 , אדר תשל"ט.


הבעייה של קירקמן על 15 תלמידות בי"ס 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאות בעיות הקשורות לסידור של מספר אנשים בקבוצות (זוגות, שלשות), כך שבכל פעם מתחלף הסידור של הקבוצות,על-פי תנאים נתונים. מצורף פתרון גיאומטרי לאחת מן הבעיות.

מקור: גליונות לחשבון מס' 56 , אדר תשל"ט.


מדוע כפל באפס נותן תמיד אפס? 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאת הוכחה לכך שכפל של מספר באפס הוא תמיד אפס. הוכחה זו מסתמכת על תכונות של שדה אלגברי.

מקור:גליונות לחשבון מס' 56 , אדר תשל"ט.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos