כל הגליונות לחשבון

בעיה למחשבה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאת בעיה הקשורה למצב, בו n חיילים המסודרים לפי הסדר, יכולים בכל שלב להישאר במקום או להחליף מקום עם חייל אחר.

מקור: גליונות לחשבון מס' 47 , טבת תשל"ז.


הכפולה המשותפת הקטנה ביותר (כמק"ב) 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאת בעיה בה רושמים מספר טבעי כסכום של מספרים טבעיים, בכל הדרכים האפשרויות, ויש לחקור לאיזה מבין כל הזוגות האפשריים, הכפולה המשותפת הקטנה ביותר היא בעלת הערך הגדול ביותר.

מקור: גליונות לחשבון מס' 47, טבת תשל"ז.


מעויינים וצריחים 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאת בעיה לחקירה: נתון מעויין הבנוי ממשולשים שווי צלעות. צריח ממוקם באחד המשולשים תוקף משולשים אחרים, לפי כללים נתונים. יש לגלות מהו המספר הקטן ביותר של צריחים הדרוש לכיסוי כל המשולשים.

מקור: גליונות לחשבון מס' 47, טבת תשל"ז.


ארבע בעיות שהן אחת 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאות דוגמאות לבעיות הנראות במבט ראשון שונות זו מזו, אבל במהלך הפתרון מגלים שהן זהות לחלוטין כי אותה הדרך שלפיה פותרים בעיה אחת משמשת גם לפתרון של הבעיה השניה.

מקור: גליונות לחשבון מס' 47 , טבת תשל"ז וגליונות לחשבון מס' 48 , שבט תשל"ז.


כמה בעיות למחשבה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר שלוש בעיות: אחת עוסקת במספר שהוא ריבוע שלם, השניה במשחק לשניים הקשור ללקיחת חפצים מערמות והשלישית במספר המשולשים המתקבלים ע"י חיתוך חוזר של משולשים.

מקור: גליונות לחשבון מס' 40 , ניסן תשל"ה.


משפט מפתיע במתמטיקה ושימושו המעניין 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובא המשפט: ארבע קרניים היוצאות מנקודה אחת ושתי קרניים היוצאות מנקודה אחרת יוצרות ארבעה מרובעים אשר נקודות מפגש אלכסוניהם נמצאות על ישר אחד. כן מובא יישום מעשי למשפט זה.

מקור: גליונות לחשבון מס' 40 , ניסן תשל"ה.


תכונות מיוחדות של המספר 30 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: המספר 30 זהו המספר הגדול ביותר שכל המספרים הקטנים ממנו וזרים לו הם ראשוניים. מתכונה זאת נובעות תכונות נוספות לגבי שאריות החילוק של מספרים ב- 30.

מקור: גליונות לחשבון מס' 40 , ניסן תשל"ה.


בניית מפות 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר על הקושי שבבניית מפות מישוריות המשמשות העתק למשטח כדורי (על פני כדור הארץ) ועל מפות עתיקות שצוירו ע"י המתמטיקאים תלמי בשנת 150 לספירה וע"י מרקטור בשנת 1569.

מקור: גליונות לחשבון מס' 40 , ניסן תשל"ה.


מספרי מֶרְסֶן ומספרי פֶרְמָה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר על מספרי מרסן: מספרים מן הצורה 2n-1 שהם n ראשוני, ועל המתמטיקאי פרמה אשר עסק בחקירת מספרים מהסוג 2n+1.

מקור: גליונות לחשבון מס' 40 , ניסן תשל"ה.


כמה דקות למחשבה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאות שלוש בעיות: האחת לוגית, השניה להמשיך סדרה, והשלישית קשורה בחלוקת כסף ביחס מסויים.

מקור: גליונות לחשבון מס' 40 , ניסן תשל"ה.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos