כל הגליונות לחשבון

האם זה אפשרי? 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש לשבץ מספרים בריבועים של 2X2 או 3X3, כך שהסכום בכל זוג משבצות שכנות יהיה מספר ראשוני.

מקור: גליונות לחשבון מס' 50 , תשרי תשל"ח.


ניחוש של סכום הטבעיים ושל סכום הריבועים: בעיה לחקירה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגת דרך למציאת נוסחת הסכום של n מספרים טבעיים החל מ- 1 ושל סכום ריבועים של n מספרים טבעיים החל מ- 1.

מקור: גליונות לחשבון מס' 50 , תשרי תשל"ח.


 

בעיית ארבע הקוביות 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובא משחק בו יש לסדר בשורה ארבע קוביות הצבועות כל אחת בצירוף שונה של ארבעה צבעים, כך שלמעלה, למטה, מלפנים ומאחור יופיעו כל ארבעת הצבעים. בחומר מוצעת דרך לסידור הקוביות כאשר נעזרים בגרפים.

מקור: גליונות לחשבון מס' 50 , תשרי תשל"ח.


חשוב מהר פן תאחר! 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאות ארבע שאלות מתחום המספרים השלמים, שברים וגיאומטריה שהתשובות עליהן מיידיות.

מקור: גליונות לחשבון מס' 50 , תשרי תשל"ח.


ריבועים וגפרורים 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגת חידת גפרורים, שבה נתון מערך של ריבועים ויש להזיז גפרורים על מנת לקבל מערך אחר של ריבועים.

מקור: גליונות לחשבון מס' 50 , תשרי תשל"ח.


כיצד מחלקים משולש? 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגת דרך לחלק משולש לשנים, שלושה או יותר משולשים שווי שוקיים.

מקור:גליונות לחשבון מס' 50 , תשרי תשל"ח.


בנה בעצמך גופים משוכללים 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר נתונות חמש רשתות לבניית חמשת הגופים המשוכללים (קוביה, ארבעון, תמנון, עשרימון, תריסרון) ללא צורך בהדבקה. כמו כן מובאים חמישיות המספרים המאפיינות כל אחד מגופים אלה.

מקור: גליונות לחשבון מס' 51 , טבת תשל"ז,
         גליונות לחשבון מס' 52 , אדר ב' תשל"ח,
         גלינות לחשבון מס' 53 , אייר תשל"ח.


חקור בעצמך 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאת בעית חקירה הקשורה למציאת כל המלבנים אשר המספר המבטא את היקפם שווה למספר המבטא את שטחם. בעיה זו שקולה למציאת כל האפשרויות להצגת שבר יחידה כסכום של שני שברי יחידה.

מקור: גליונות לחשבון מס' 51 , טבת תשל"ז,
         גליונות לחשבון מס' 52 , אדר ב' תשל"ח.


ענה מהר פן תאחר 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאות שתי בעיות הגיון לפתרון מידי.

מקור: גליונות לחשבון מס' 51 , טבת תשל"ז. 


גלה את התבנית 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר יש למצוא את התבנית לחישוב סכום של מספרים טבעיים עוקבים החל ב- 1.

מקור: גליונות לחשבון מס' 51 , טבת תשל"ז,
         גליונות לחשבון מס' 52 , אדר ב' תשל"ח.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos