כל הגליונות לחשבון

כמה שאלות למחשבה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאות שלוש שאלות הקשורות לנושאים הבאים: סכום של סדרת מספרים הופכיים למספרים טבעיים, סכום מספרים טבעיים ומספרים ראשוניים.

מקור: גליונות לחשבון מס' 48 , שבט תשל"ז.


על מילים ומבנים 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצג דיון וחקירה על מספר האופנים הקיימים לסידור מספר שונה של מילים באורך נתון ממספר אותיות נתון כאשר כל אות מופיעה במספר נתון של מילים וכל זוג אותיות מופיע במספר נתון של מילים. פתרון והסבר בעזרת גיאומטריה, כאשר האותיות משמשות כנקודות והקוים כמילים.

מקור: גליונות לחשבון מס' 48 , שבט תשל"ז.


קו ישר דרך נקודה בלתי נראית 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובא משפט פפוס ומוצג שימוש במשפט זה לצורך שרטוט.

מקור: גליונות לחשבון מס' 48 , שבט תשל"ז.


בעיה לחקירה: חלוקת ריבועים 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאות שתי בעיות הקשורות לספירה: בעיה אחת הקשורה לספירה של מספר הריבועים הנוצרים כאשר מציירים ריבוע של nXn, והשניה קשורה לספירה של מספר הדרכים השונות שניתן לעבור בהן כאשר נוסעים בעיר אמריקאית שבה הרחובות יוצרות ריבועים ואפשר לנוע בהם רק ימינה ולמעלה.

מקור: גליונות לחשבון מס' 48 , טבת תשל"ז
         וגליונות לחשבון מס' 49 , אייר תשל"ז.


שאלות למחשבה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאות שתי שאלות: האחת קשורה לסכום שלושה מספרים המייצגים תאריכים בחודש מסוים. השניה קשורה לסדרת מספרים הנוצרת על-ידי חיבור של שני מספרים סמוכים.

מקור:גליונות לחשבון מס' 49 , אייר תשל"ז.


שאלה למחשבה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש למצוא את מספר הסיבובים שמבצע מטבע המקיף מערך של שבעה מטבעות זהים.

מקור: גליונות לחשבון מס' 49 , אייר תשל"ז.


דו-שיח מוזר 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובא דו שיח הקשור לחזקות.

מקור: גליונות לחשבון מס' 49 , אייר תשל"ז.


בעיה ופתרונה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובאת בעיה בה צריך לזהות איזה גבר נשוי לאיזו אישה. הבעיה משלבת הגיון ואלגברה. הפתרון ע"י שימוש בפירוק לגורמים של הפרש ריבועים.

מקור: גליונות לחשבון מס' 49 , אייר תשל"ז.


מראשיתה של תורת ההסתברות 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מובא הסבר על מושג ההסתברות, ראשיתה של תורת ההסתברות בתקופת המתמטיקאים בליז פסקל ופייר פרמה ושימוש בה במשחקי מזל.

מקור: גליונות לחשבון מס' 49 , אייר תשל"ז.


בעיה לחקירה 

הוכן ע"י: שמואל אביטל

תקציר: בחומר מוצגת בעיית חקר בה יש למצוא את כל האפשרויות לחלוקת ריבוע, שצלעותיו מספרים טבעיים, למלבנים קטנים ממנו, על פי תנאים מוגדרים מראש.

מקור:גליונות לחשבון מס' 49 , אייר תשל"ז.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos