הרצאת מליאה: 10:45-11:15

פרופ' רוזה לייקין, הפקולטה לחינוך אוניברסיטת חיפה ויו"ר ועדת המקצוע

Sample Image מצגת


הרצאת מליאה- 9:35-10:10

פרופסור ורד רום-קידר, ראש המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית במכון ויצמן

Sample Image תקציר: תוכנית הלימודים של התיכון מתבססת ברובה על מתמטיקה עתיקה - מתמטיקה שפותחה לפני מאות ואלפי שנים. 
מה התחדש מאז? אספר מעט על המתמטיקה של ימינו - המתמטיקה עליה נכתבים מליוני מאמרים בעשרות כתבי עת בינלאומיים, המתמטיקה אותה חוקרים עשרות אלפי חברי סגל בעולם האקדמי בכל העולם, המתמטיקה המשמשת בסיס לפיתוחים טכנולוגיים רבים בעידן המודרני. 
אנסה לתאר מעט מעולם המתמטיקה העכשווי - עולם רחב ועשיר שהתפצל לתתי-תחומים רבים, שכל אחד מהם ממשיך להתפתח בזכות הקהילות הענפות של המתמטיקאים העוסקות בתחומים השונים. 
אדגים כיצד מפגשים בין הקהילות המדעיות בתחומים השונים במתמטיקה, במדעים השונים, במדעי החברה ובטכנולוגיה יוצרים, כל הזמן, מתמטיקה חדשה.


Sample Image מצגת


הרצאת מליאה- 12:15-12:30

ברק ברבי, יחידת המו"פ, מכון ברנקו וייס

Sample Image תקציר: כשהייתי קטן אבא שלי היה יושב איתי והיינו פותרים יחד חידה בעיתון שנקראה "מספרים ואותיות". 
זה היה תרגיל חשבוני מוצפן שאם פתרת אותו כראוי קיבלת אימרה יפה. שם אבא שלי הניח זרע קטן שצמח לאהבה גדולה. 
האם אנחנו יכולים לזרוע זרעי אהבה באופן מכוון? האם כל אחד יכול להתאהב בכל דבר ובפרט נניח במספרים בפעולות ובהוכחות? 
בהרצאה קצרה זו אנסה לתת תשובה מורכבת לשאלות אלו, תשובה שמביאה בחשבון את הייחוד של כל אחד מאיתנו כאדם ואת המשותף לכולנו. אעשה זאת דרך סיפורי האישי, דרך סיפורו של פרויקט חדשני במסגרת מו"פ ברנקו וייס, ודרך אנקדוטה על פרויקט הוראה בסין שמדגיש משהו עלינו, המחנכים ישראלים.


Sample Image מצגת


הרצאת מליאה - 16:05-16:25 

כיצד תלמידים ממצים את הפוטנציאל שלהם בחטיבה העליונה על סמך הישגיהם בחטיבת הביניים?

נורית ליפשטט, מנהלת תחום מחקרי אורך, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

Sample Image תקציר: שיוויון הזדמנויות לכול הוא אחד הערכים המרכזיים של מערכות חינוך בעולם בכלל ובישראל בפרט. מתן שיוויון הזדמנויות מאפשר לתלמידים לפתח את כישוריהם ולממש את הפוטנציאל הטמון בהם ללא תלות בנסיבות אישיות וחברתיות כגון: מגדר, רקע חברתי-כלכלי או מוצא אתני. כך ניתן לאפשר לכל תלמיד להשתלב בעולם העבודה על פי יכולתו ורצונו, ולקדם ניעות חברתית. ואולם, בפועל ידוע כי בישראל ישנם פערים גדולים בין קבוצות אוכלוסיה שונות – פערים אשר מתחילים להיווצר כבר בשלב הגיל הרך והולכים ומתבססים עם העלייה בשלבי הגיל.

המחקר הנוכחי עוסק בשאלה באיזו מידה מתקיים בישראל שיוויון ההזדמנויות לתלמידים בחטיבות הביניים, בחטיבות העליונות ובמעבר בין שלבי חינוך אלו. המחקר מתבסס על נתונים שנאספו באמצעות מבחנים ארציים, מבחני המיצ"ב ומבחני הבגרות, בתחום המתמטיקה. מטרת המחקר היא לבדוק כיצד משתקפת מידת השיוויון (או אי השיוויון) בהישגים הלימודיים בין קבוצות אוכלוסייה שונות כגון: דוברי עברית ודוברי ערבית וקבוצות בעלות רקע חברתי-כלכלי שונה. בפרט, תבדק השאלה באיזו מידה תלמידים ממצים את הפוטנציאל הלימודי שלהם בבחינות הבגרות, כפי שהוא נמדד בהישגיהם במבחני המיצ"ב בחטיבת הביניים.


Sample Image מצגת


הרצאת מליאה: 10:10-10:30

איריס וולף, סמנכ"ל פדגוגיה World ORT, קדימה מדע

Sample Image מצגת


הרצאת מליאה: 9:20-9:35

מוהנא פארס, מתכלל התוכנית לקידום מתמטיקה ומצוינות מדעית והממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי

Sample Image מצגת


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit