תוצרים מימי עיון וסדנאות - "קשר חם"

שימושים לרקורסיה  

הוכן ע"י: אורי רימון
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאים שימושים בשיטת הרקורסיה למציאת נוסחאות שונות בתחום הקומבינטוריקה, פולינום טיילור, גיאומטריה, חישוב π.

האינטגרל המסויים 

הוכן ע"י: אביבה ברש.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאת הצעה לפתיחה של נושא האינטגרל המסויים, באמצעות בעיית חישוב שטח מחיי היום יום. באמצעות פתרון הבעיה בשלבים, מגיעים להגדרה של האינטגרל המסויים.

מן ההיסטוריה של הקלקולוס 

הוכן ע"י: מיכאל ריינהרץ, ביה"ס הראלי העברי בחיפה.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאות שיטות שונות מן ההיסטוריה של המתמטיקה למציאת משיק לעקום.


מעבר מהוראת מתמטיקה באופן אלגוריתמי להוראה הדורשת הבנה - באמצעות "היפוך" השאלה 

הוכן ע"י: רותי רייז.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מוצגת דרך לשילוב בהוראה של שאלות מתמטיות אשר עשויות להצביע על הבנת הנושא המתמטי הנלמד. הדבר נעשה באמצעות "היפוך השאלה". מובאות דוגמאות מתחומים שונים.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit