תיאור: המשימה מתייחסת למרחקים שבין כדור הארץ לכוכבי הלכב מאדים, נוגה וחמה. המשימה משלבת שימוש ביישומון שמדגים את התנועה המעגלית (בקירוב) של ארבעת הכוכבים במערכת השמש וקריאת גרף המתאר את המרחקים של מאדים, נוגה וחמה מכדור הארץ. זו הזדמנות להרחבת ידע תוך תרגול קריאת גרפים.

תיאור: המשימה עוסקת בהשוואה בין שתי דרכים לחישוב ציונים, המיוצגות באמצעות ייצוג מילולי וייצוג גרפי. התלמידים נדרשים להשוות בין נתונים שמתקבלים מקריאת הגרפים. אין במשימה התייחסות לביטוי האלגברי של כל גרף.

תיאור: המשימה עוסקת בקריאת גרפים המתארים אימוני ריצה – מרחק במטרים לעומת זמן בדקות. גרף אחד מחולק למקטעים, הנבדלים ביניהם בקצב השינוי של המרחק, שני גרפים אחרים הם בעלי קצב שינוי קבוע – ישרים. התלמידים נדרשים לפרש את המשמעות של המקטעים השונים בגרף הראשון ולהשוות בין שלושת הגרפים, כאשר הם מוצגים באותה מערכת צירים.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos