תיאור: לפניכם שאלה העוסקת בפונקציות הלוגריתמית והמעריכית, ובהשפעות של פעולות שונות כגון שיקופים, הזזות ומתיחות אנכיות על פונקציות אלו. בהמשך מופיעות שאלות נוספות להעמקה.

 

תיאור: לפניכם שאלה קצרה שעוסקת בפונקציה מעריכית והפונקציה ההופכית לה. בהמשך יש הכללה למשפחה של פונקציות מעריכיות בעלות תבנית דומה, תוך חקירת תכונות מעניינות שלהן, וגם... הפתעה.

 

תיאור: לפניכם שאלה קצרה שעוסקת בפונקציה לוגריתמית והפונקציה ההופכית לה. בהמשך יש שאלה העוסקת באותה הפונקציה בהקשר של אינטגרלים ולבסוף שאלה ובה הכללה למשפחה של פונקציות לוגריתמיות בעלות תבנית דומה.

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos