תיאור: אוסף משימות בנושא של סוגי זוויות המכיל פעילויות מיון קצרות המחדדות הבנה. המשימות מתאימות לתלמידי כיתות ז' ברמות השונות ומאפשרות לכל תלמיד בכיתה לענות עליהן בהתאם ליכולותיו.

למורה

לתלמיד

لطالب باللغة العربية

 

תיאור: אוסף משימות בנושא של סוגי זוויות המכיל פעילויות מיון קצרות המחדדות הבנה. המשימות מתאימות לתלמידי כיתות ח' ברמות השונות ומאפשרות לכל תלמיד בכיתה לענות עליהן בהתאם ליכולותיו.

למורה

לתלמיד

لطالب باللغة العربية


 

תיאור: אוסף המשימות שלפניכם עוסק בחפיפה ודמיון של משולשים ומיועד לתלמידים בכיתות ח'. בקובץ יש התייחסות גם למשפט פיתגורס. השאלות מדורגות, מתחילות במשימות פשוטות ומתפתחות למשימות מורכבות יותר, כך שהן יכולות להתאים לתלמידים ברמות שונות.

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos