תיאור: אוסף תרגילים בנושא הפונקציה הקווית, המיועד לחזרה על כל המושגים הקשורים בה, כגון: משמעות השיפוע ומדרגות, מצבים הדדיים בין ישרים, נקודות חיתוך עם הצירים, מציאת משוואת של ישרים. המשימות מקשרות גם ליישומונים מבהירים.

תיאור: פעילות פתיחה לשיעור בנושא ביטויים אלגבריים המתייחסת להיקפים ושטחים של מלבנים - חלקת דשא ובריכה. הפעילות עוסקת מבחינה אלגברית בכינוס איברים דומים. מוצעות למשימה שלוש גרסאות (גרסה מצומצמת 1, גרסה מצמצמת 2 וגרסה למתקדמים) כך שניתן להשתמש בה בכיתה ז' הטרוגנית, או בחלוקה לרמות שונות.

למורה

לתלמיד

لطالب باللغة العربية


תיאור: אוסף משימות בנושא של סוגי זוויות המכיל פעילויות מיון קצרות המחדדות הבנה. המשימות מתאימות לתלמידי כיתות ז' ברמות השונות ומאפשרות לכל תלמיד בכיתה לענות עליהן בהתאם ליכולותיו.

למורה

לתלמיד

لطالب باللغة العربية

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos