מטרת הפעילויות להציג את מושג ״קצב שינוי״ כהכנה לקראת מושג הנגזרת בתוך הקשר מציאותי.

מילוי כלים

הפעילות עוסקת במושגים: קצב שינוי, מהירות ממוצעת ומהירות רגעית ובקשרים ביניהם. מטרת הפעילות להתייחס למושג קצב שינוי ללא התייחסות למושג הנגזרת, כדי לאפשר, בהמשך, להעמיק את ההבנה של מושג הנגזרת. קצב שינוי של כמות בנקודת זמן מסויימת שווה לערך הנגזרת של הפונקציה המתארת את הכמות באותה נקודת זמן. מתאים לשלב את הפעילות לפני הוראת הפרק על הנגזרת, בשלב שבו אנחנו מפתחים את האינטואיציה להתייחסות לקצב שינוי של כמות בנקודת זמן נתונה.

הפעילות מאפשרת לדון בהיבטים שונים של קצב שינוי מבלי להישען על ביטויים אלגבריים.

הליכה על החוף

מטרת הפעילות היא להציג את המושג 'קצב שינוי', כהכנה לקראת מושג הנגזרת, בתוך הקשר מציאותי מוכר של הליכה, מהירות ממוצעת ומהירות רגעית, זאת כדי לפתח תפיסה של המהירות כקצב השינוי של אורך דרך. בשאלות עצמן, כמו בהסברים במדריך למורה נעשה שימוש במושג זה בשפת הדיבור ללא שימוש בביטויים אלגבריים והמושג נגזרת.

הפעילות עוסקת בגיאומטריה חישובית בהקשר של חפיפת משולשים בבעיות אורייניות. הנתונים במשימות נמסרים באמצעות תיאור מצב מחיי היום-יום (לדוגמה מרחק בין צמתים) ולא "מוגשים" באופן ישיר באמצעות שמות של נקודות או שיוויון בין אורכי קטעים, אלא מסתתרים בתוך הכתוב. אי לכך, נדרש תהליך של קריאה יסודית ופיענוח של הנתונים מתוך הסיטואציה המתוארת.

המשימות מתאימות לתלמידי כיתה ח' ברמות הנמוכות, אך ניתן, כמובן, להיעזר בהן גם בראשית ההוראה של הנושא, גם ברמות הגבוהות יותר.

 

 

הפעילות עוסקת בגיאומטריה חישובית בהקשר של ישרים מקבילים וישר חותך, בבעיות אורייניות. המשימות מתאימות לתלמידי כיתות ח' בתחילת השנה.

המשימות כולן כתובות באופן מדורג, בדרגת קושי עולה, כך שכל התלמידים יכולים להתקדם במענה עליהן.

הפעילות מתאימה לשלב בו לומדים גיאומטריה בגישה קדם דדוקטיבית, אך מזמנת דיון גם במושגים כמו משפט ומשפט הפוך, כהכנה לשלב הדדוקטיבי.

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos